Infraštruktúra

Cesta I/64 Nitra-Dražovce


Rýchlostná cesta R8 Nitra - križovatka R1, R2


Oznámenie o uzávierke komunikácií


Južný obchvat Nitry, R1