Infraštruktúra

Rýchlostná cesta R8 Nitra - križovatka R1, R2


Oznámenie o uzávierke komunikácií


Južný obchvat Nitry, R1


Video: oprava cesty na Štúrovej ulici


Videospráva: Pracuje sa aj na Čermáňskom moste