Infraštruktúra

Južný obchvat Nitry 27. marca 2010


Chodník Štefánikova, úsek pri výškovom paneláku


Južný obchvat Nitry 7. marca 2010


Južný obchvat Nitry aktuálne, január 2010


Urbanistický návrh mestská časť Párovce