Infraštruktúra

Oznámenie o uzávierke komunikácií


Južný obchvat Nitry, R1


Video: oprava cesty na Štúrovej ulici


Videospráva: Pracuje sa aj na Čermáňskom moste


Videospráva: Opravuje sa cesta pri Centro Nitra