Infraštruktúra

Chodník Štefánikova, úsek pri výškovom paneláku


Južný obchvat Nitry 7. marca 2010


Južný obchvat Nitry aktuálne, január 2010


Urbanistický návrh mestská časť Párovce


Južný obchvat november 2009