Infraštruktúra

Priechod pre chodcov Hviezdoslavova - Dolnočermánska


Mariánske námestie na Vŕšku v Nitre


Južný obchvat Nitry 21. júna 2010