Infraštruktúra

Južný obchvat Nitry 13. augusta 2010


Nový most cez rieku Nitra


Nová cesta na Zobor


Priechod pre chodcov Hviezdoslavova - Dolnočermánska