Infraštruktúra

Južný obchvat Nitry sa už stavia


Cesta I/64 Nitra-Dražovce


Rýchlostná cesta R8 Nitra - križovatka R1, R2


Oznámenie o uzávierke komunikácií