Cyklotrasa cez Borinu - zoznam zistených chýb a nedorobkov

Zápisnica - súpis nedostatkov a nedorobkov

Ako som avizoval 4. apríla 2019, nová cyklotrasa z Klokočina cez Borinu na autobusovú stanicu má viaceré nedostatky a nedorobky.

V stredu 3. apríla 2019 sa uskutočnilo preberacie konanie za účasti obyvateľov, zástupcov mesta a zhotoviteľov stavby. Účastníci obhliadky nedostatky zdokumentovali a zhotoviteľ diela, spoločnosť Eurovia, sa zaviazal pripomienky zapracovať. "Všetky drobné vady a nedokončené práce sú súčasťou zápisu. Realizovať ich budeme postupne tak, aby sme ich mali do 30. apríla hotové,“ povedali priamo na mieste zástupcovia spoločnosti Eurovia.

Zápisnica - súpis nedostatkov a nedorobkov

Zápisnica - súpis nedostatkov a nedorobkov Zápisnica - súpis nedostatkov a nedorobkov Zápisnica - súpis nedostatkov a nedorobkov Zápisnica - súpis nedostatkov a nedorobkov Zápisnica - súpis nedostatkov a nedorobkovZdroj: Nitralive.skKomentáre  

-5 # Nostradamus 2019-04-12 11:28
Nad týmto som rozmýšľal, či primátor nemá dôležitejšiu robotu ako kontrolovať chodníky?
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
-5 # Kazda foto dobra 2019-04-12 12:48
...raz sa zidu vsetky fotecky, ludia zabudnu, ze to neni jeho zasluha, ale fotecky, tie zostanu navzdy...
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
+9 # Michal Mucka 2019-04-12 13:43
Primator sa pod to cele musi podpisat, takze je to dost dolezite,ze to kontroluje.
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
-8 # Nostradamus 2019-04-12 14:34
v tom prípade odporúčam najvyššiemu v úrade, aby nezabudol skontrolovať aj platené parkoviská, či všetci zaplatili.
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
-6 # dlhy 2019-04-12 17:03
Pod čo celé sa musí primátor podpísať?
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
-1 # Felix 2019-04-12 23:38
Pán Michal Mucka, prepáčte ale nesúhlasím s vašim názorom a to z toho dôvodu, pretože primátor Hattas a spol nie sú stavebný odborníci a nevedia posúdiť skryté vady diela a je chybou, že Mesto Nitra nemá odborníka čo by vykonával stavebný dozor počas realizácie diela a nedostatky by zaznamenával do stavebného denníka ak nie je dodržaný technologický postup, kvalita materiálu, nedodržanie termínu. Stavebný dozor zodpovedá za kvalitu diela. Zdielaný chodník je malé dielo čo bude robiť pán primátor ak sa bude realizovať bytovka na Dieloch.
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
+2 # Palo Obertáš 2019-04-13 07:09
Stavebný dozor z mesta vykonávaný bol len ako vždy nebol za nič zodpovedný. Je na primátorovi, či vyvodí dôsledky alebo nie.
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
-7 # dlhy 2019-04-13 08:39
Dôsledky z čoho?
Z toho, že:

"Stavebné dielo je ukončené po stránke stavebnej a technickej v súlade so schválenou projektovou dokumentáciou a zmluvou o dielo, je schopné trvalého užívania bez akýchkoľvek obmedzení."
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
+6 # Felix 2019-04-13 11:29
Pán Dovičovič, ak sa vyskytnú nedostatky v projektovej dokumentácie, stavebný dozor je povinný upozorniť objednávateľa, navrhnúť riešenie podľa závažnosti pričom spolupracuje s zhotoviteľom na ich odstránení.
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
+10 # Palo Obertáš 2019-04-13 11:31
Takže kolega pán poslanec ak si dobre pamätám neboli ste na stretnutí to znamená jednotlivé popísané problémy, prípadne iné nezrovnalosti v rámci cyklotrasy ste nemali možnosť si vypočuť osobne mám pocit, že ten istý dozor nebol zodpovedný ani za kanalizáciu Šúdolská ani za túto časť cyklotrasy a obe diela boli podpísané ako schopné užívania, že by náhoda, alebo zámer. Neviem potom k čomu slúži tento zamestnanec MsÚ ak nikdy nie je za nič zodpovedný a riešime reklamácia opäť zopakujem kanalizácia Šúdolská a prepadávajúca sa komunikácia. A verte že dal som si námahu prezrieť si aj komplet stavebný denník. Ale samozrejme Vy máte vlastné skúsenosti so stavebným dozorom ja mám tiež vlastne.
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
-9 # dlhy 2019-04-13 17:11
K čomu tu prebieha diskusia?
Ja som bol presvedčený, že témou je cyklotrasa, ku ktorej je v článku preberací protokol. Z toho protokolu som citoval.
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
+5 # Palo Obertáš 2019-04-13 20:51
Chápem p.Dovičovič z čoho ste citovali len ja som Vám uviedol príklad, že ten istý pracovník MsÚ ako stavebný dozor napísal toto isté čo v cyklotrase aj na diele kanalizácia Šúdolská a vidíme všetci kvalitu. A ako bol 22x na "kontrole" ako stavebný dozor na diele kanalizácia Šúdolská a
nevšimol si, že realizácia nebola v zmysle projektovej dokumentácie a samozrejme nemá teda ako obyvkle žiadnu zodpovednosť to isté bolo tlmočené aj na cyklotrase on za nič nemôže za všetky problémové veci v 85% podľa jeho vyjadrení môže projektant, tak sa stále pýtam kto má potom z MsÚ zodpovednosť? A na Vašu otázku dôsledky z čoho tak vyvodiť dôsledky z jeho nezodpovednosti , lebo však on za nič nemôže ako obvykle.


Citovanie dlhy:
K čomu tu prebieha diskusia?
Ja som bol presvedčený, že témou je cyklotrasa, ku ktorej je v článku preberací protokol. Z toho protokolu som citoval.
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
+6 # brusič zo ZM 2019-04-14 12:19
Pán Obertáš, ľudsky vás ľutujem. Pokiaľ je pán (pardon súdruh) Dovičovič aj predsedom dozornej rady v Službyte, tak to budete mať ťažké. Zákony to síce umožňujú, ale on nie je najvhodnejší adept, nakoľko je zároveň zamestnancom molochu, zvaného Službyt. Záverom sa dá konštatovať - buď mu terajší primátor sadol na lep alebo sú tvrdenia o nezávislosti vládnucej väčšiny len krmivo.
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
+4 # Felix 2019-04-13 17:11
Pán Obertáš, ak mestský úrad Nitra má zamestnanca, ktorý vykonáva stavebný dozor a nezúčastňuje sa pri preberaní diela do užívania, nepodpisuje zápisnicu o skolaudovaní diela, tak nemá žiadnu zodpovednosť za kvalitu diela. Zamestnanca stavebného dozoru bez zodpovednosti treba okamžite prepustiť a zosobniť mu náklady za reklamácie.
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
+4 # Palo Obertáš 2019-04-13 20:57
On sa zúčastňuje preberaní aj podpisuje zápisnicu o skolaudovaní diela, on je jeden z mála odborne spôsobilých osôb na MsÚ, ale ....... . Je zaujímavé, že dokonca on pripravoval vo veľa prípadoch podklady k obchodnej súťaži a čuduj sa svete za veľa vecí nezodpovedá, trochu divné nemyslíte? Preto by mal primátor aj porozmýšlať ako ďalej na investičnom oddelení alebo je spokojný netuším.


Citovanie Felix:
Pán Obertáš, ak mestský úrad Nitra má zamestnanca, ktorý vykonáva stavebný dozor a nezúčastňuje sa pri preberaní diela do užívania, nepodpisuje zápisnicu o skolaudovaní diela, tak nemá žiadnu zodpovednosť za kvalitu diela. Zamestnanca stavebného dozoru bez zodpovednosti treba okamžite prepustiť a zosobniť mu náklady za reklamácie.
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
+4 # Felix 2019-04-14 07:48
Pán Obertáš, na budúcom zasadnutí MZ v diskusii treba primátorovi uviesť všetky nedostatky stavebného dozoru, uviesť všetky náklady na reklamácie a Uznesením zaviazať primátora o vyvodenie zodpovednosti na prepustenie zamestnanca ktorý nemá žiadnu zodpovednosť. Zhadzovať vinu na projektantov je chrapúnstvo čo naznačuje že sa PD celkom nerozumie, pretože stavebný dozor má právo sa vyjadrovať k PD a žiadať projektanta o dopracovaní PD podľa závažnosti v rámci reklamácie alebo požiadať iného projektanta o dopracovaní PD dokumentácie a zaplatenú sumu vymáhať od neschopného projektanta. Takéto právo má aj zhotoviteľ ak zistí že PD má závažné nedostatky a môže zastaviť stavbu, pretože pri realizácii diela zhotoviteľ vie čo je norma a čo nie. Ja sa dodnes čuduje prečo zhotoviteľ v Bratislave nezastavil výstavbu diela a odstupom času sa toto dielo búra pre zlú statiku.
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
-20 # dlhy 2019-04-14 12:39
Je obrovská smola pre Nitru, že ty nie si projektant, realizátor, poslanec a ešte aj primátor.
Ty vieš všetko.
Jednoducho majster sveta, súčasne druhý v okrese.
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
+12 # Michal Mucka 2019-04-14 22:06
Je obrovska smola, ze clovek ako Ty pracuje pre mesto.
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
-20 # dlhy 2019-04-14 22:31
Skúsiš napísať čo vieš o mojej práci pre mesto?
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
+10 # DDT 2019-04-15 12:33
Skusiš nám napísať ty o svojej "práci" pre mesto?
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
-11 # dlhy 2019-04-15 12:45
Načo by som písal, keď už všetko viete.
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
+8 # DDT 2019-04-15 13:17
Ďakujem. Odpoveď presne ako som od teba očakával.
Ty si súdruh telom aj dušou.
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
-4 # dlhy 2019-04-15 14:25
Som nesmierne rád, že sa mi podarilo splniť tvoje očakávania.
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
+7 # DTD 2019-04-15 13:01
Zašívanie, parazitovanie, intrigovanie, ...........
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
-6 # dlhy 2019-04-15 14:27
No vidíš.
A toto presne občania chcú. Aby som im tým zašívaním, parazitovaním a intrigovaním pomáhal.
Preto si ma vždy, keď kandidujem, zvolia.
Čo si ty, hrdina spoza klávesnice, už dokázal?
Môžeš sa pochváliť.
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
+6 # Felix 2019-04-15 15:16
Pán Dovičovič, nechváľte sa svojou prácou, pretože po Vás sa musia opravovať veci. Môžem byť aj konkrétny ale nebude to pre Vás príjemné.
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
-6 # dlhy 2019-04-15 15:40
No začni.
Buď konkrétny.
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
+1 # Felix 2019-04-15 17:03
Pán Dovičovič, po vašom pozmeňujúcom návrhu, muselo MZ opätovne hlasovať ohľadom nevyhovení Okresného prokurátora Mgr. R. Brestenského, ktorý právnym výkladom odôvodnil napadnuté ustanovenia VZN č.3/2016. Z videozáznamu je evidentné, že vlastný pozmeňujúci návrh právne neviete obháji pred Okresným prokurátorom, ktorý sa zúčastnil na prerokovaní materiálu č. 83/2019 upozornenia prokurátora na nedostatky pri výkone samosprávy. Ak by ste právne vedeli obhájiť Váš pozmeňujúci návrh, upozornenie prokurátora by bolo bezpredmetné.
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
-10 # dlhy 2019-04-15 17:17
Dobre to ten Werich povedal:
Nejtěžší ze všech srážek je srážka s blbcem.
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
+7 # DDT 2019-04-15 20:32
Werich mal pravdu.
Len tu si to zle pochopil. :D
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
+4 # Felix 2019-04-15 15:09
Pán Dovičovič, nie je to zlý návrh uchádzať sa o post primátora ale už máme osobu ktorá sa bude uchádzať o post primátora ako nezávislý kandidát.
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
-7 # dlhy 2019-04-15 15:43
Neviem sa rozhodnúť či ťa ľutovať alebo sa zasmiať a mávnuť rukou.
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
+2 # yuri9 2019-04-13 07:53
ak bol za staveb.dozor Hozlár, tak s pánom bohom!
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
+2 # jozef2 2019-04-16 08:43
100 % súhlas.
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
+3 # jozef2 2019-04-16 08:41
Predmetné dielo má oveľa viac nedostatkov ako je uvedené v zápisnici. Napríklad mätúce vodorovné dopravné značenie, kde na začiatku neviete po ktorej strane ísť a na druhom konci jasne vyznačený pruh pre chodcov a pruh pre cyklistov. Spojenie chodníka pre chodcov a pre cyklistov má aj iné úskalia, najmä z pohľadu bezbariérovosti je nebezpečný pre nevidiacich alebo slabovidiacich ako aj pre nepočujúcich alebo slabopočujúcich . Stavba nie je iba produktom projektanta, ale aj stavebného úradu a orgánov( napr. Technická inšpekcia, dopraváci), ktoré stavbu povoľujú. A najmä investora, ktorý si stavbu objedná a stanoví rozsah diela a jeho finančné možnosti.
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať

Pridať komentár

Bezpečnostný kód
Obnoviť