Byty

Mesto prebuduje hotel Olympia na bytový dom


Dúhové bývanie - štartovacie byty v Nitre


Obytný súbor Diely III Nitra - Kmeťova ulica


Nová Nitra sa opäť rozbieha