Na Ďurkovej ulici chcú prestavať kotolňu na bytový dom, občania spísali petíciu

Jednopodlažný objekt bývalej kotolne sa nachádza na Párovciach za predajňou LIDL

Spoločnosť 2+2 s.r.o. má zámer prestavať bývalú kotolňu - energoblok 226 na bytový dom. Dňa 21. januára 2019 bolo na webstránke mesta zverejnené oznámenie o začatí územného konania.

Jednopodlažný objekt bývalej kotolne sa nachádza na Párovciach za predajňou LIDL. Objekt plánuje staviteľ prestavať na šesťpodlažnú bytovku s ustúpeným šiestym podlažím. Prvé a druhé podlažie obsadia garáže s dokopy 32 parkovacími miestami. Na treťom až piatom podlaží sa počíta s piatimi bytovými jednotkami, na ustúpenom šiestom podlaží rovnako s piatimi.

Prístup k objektu je z Párovskej a Ďurkovej ulice.

Výbor mestskej časti Staré mesto v roku 2018 vydal zamietavé stanovisko k výstavbe bytovky, požadoval upraviť výšku bytovky na 3 nadzemné podlažia a priložiť súhlasné stanovisko občanov dotknutých bytoviek.

Na Ďurkovej ulici chcú prestavať kotolňu na bytový dom, občania spísali petíciu Na Ďurkovej ulici chcú prestavať kotolňu na bytový dom, občania spísali petíciu

PETÍCIA

Mgr. art. Štefan Timko, PhD., Ďurková 22, 949 01 Nitra, tel. č.: 0949 591 373

Vec: Otvorená výzva k poslancom VMČ č. 2 Staré mesto týkajúca sa územného konania prestavby energobloku na Párovciach, Ďurková 1180/20, Nitra

Vážení poslanci,

obraciam sa na Vás v mene petičného výboru a občanov, ktorí sa v zmysle petičného práva podpísali pod petíciu, v ktorej vyslovujú svoj nesúhlas s plánovanou výstavbou viacpodlažnej budovy na mieste niekdajšej kotolne na Ďurkovej 1180/20 (energoblok 226) v Nitre. Petícia, ktorú podpísalo 217 obyvateľov Nitry, bola doručená v podateľni Mestského úradu dňa 18.6.2018.

Minulý týždeň sme sa z médií dozvedeli o začatí územného konania zo dňa 22.1.2019 v súvislosti s prestavbou energobloku 226. Prekvapilo nás, že konanie sa začalo v súvislosti s projektom šesťpodlažnej obytnej budovy, napriek zamietavému stanovisku VMČ č.2 zo dňa 23.4.2018, ktoré navrhlo projekt prepracovať, dodržať výšku stavby max. 3 NP a predložiť súhlasné stanovisko dotknutých občanov. Dodnes neprebehla žiadna diskusia investora s obyvateľmi mesta, developer nemá záujem o medializáciu. Čas na pripomienky k projektu majú občania len do 12.2.2019, pritom do 4.2.2019 nebol projekt prístupný verejnosti (aj kvôli dovolenke zodpovedného pracovníka Stavebného úradu MsÚ).

Hlavné dôvody minuloročnej petície boli dňa 18.6.2018 doručené poslancom VMČ č.2 aj v sprievodnom liste k petícii. Tieto dôvody boli aj medializované, ale dovoľte nám ich ešte raz stručne priblížiť:

1/ V pôvodnom návrhu revitalizácie sídliska Párovce z januára 2008, ktorý vypracovali Ing. arch. Miroslav Hrušovský a Ing. arch. Juraj Turányi a ktorého objednávateľom bolo Mesto Nitra, bola doporučená podlažnosť predmetného objektu Ďurková 1180/20 vzhľadom na situáciu okolitej zástavby stanovená na 1/1. Objekt bol vtedy podľa komplexného urbanistického návrhu zaradený v kategórii Existujúca technická vybavenosť.

2/ Už v súčasnosti je v predmetnej zóne kritický stav s parkovacími miestami. V okolí 11-poschodového bytového domu na Ďurkovej 22, ktorý má 48 bytových jednotiek, sú oficiálne dostupné 4 parkovacie miesta, ďalších asi desať parkovacích miest si ľudia vytvorili na chodníkoch a trávnatých plochách. Podobná situácia je aj v okolí obytných domov na Schurmanovej 3-9 i Párovskej 4-8, ktoré sú tiež v bezprostrednej blízkosti energobloku 226. Denne tu dochádza ku konfliktom kvôli parkovaniu. Je evidentné, že spomínaný developerský projekt zhorší predovšetkým obyvateľom spomínaných bytových domov dostupnosť k bývaniu nielen autom, ale sťaží aj bezpečný peší pohyb v lokalite.

3/ Rozumieme, že takáto investícia, ktorej cieľom je profitovať na výstavbe a predaji bytov, je pre investora v tejto situácii veľmi zaujímavá, ale absolútne nepatrí do asi najviac preťaženej časti Starého mesta a ešte viac by obyvateľom znížila kvalitu ich života (znečistené ovzdušie, hlučnosť, zhoršenie prístupu k dennému svetlu), nehovoriac o ďalších, sociálnych dôsledkoch zámeru. Investícia zmení charakter celej lokality a tá sa stane neatraktívna pre rodiny s deťmi či dôchodcov.

V súčasnosti sa množia obavy, že tento komerčný developerský projekt na prehustenom sídlisku vznikne práve vďaka politickej podpore súčasného vedenia mesta. Splnomocneným zástupcom stavebníka projektu je spoločnosť moravcik-schroner s. r. o., ktorej štatutárom je aj Ing. Dávid Moravčík, aktuálny poslanec Tímu Hattas za VMČ č.5. Napriek petícii obyvateľov i výhradám predchádzajúcich mestských poslancov, návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby prišiel krátko po komunálnych voľbách takmer v nezmenenej podobe. Nečinnosť súčasných poslancov VMČ 2 vo vzťahu k tejto problémovej prestavbe vyvoláva špekulácie, že majú väčšie pochopenie pre zástupcu developera (a kolegu), než pre stovky nespokojných obyvateľov Pároviec. Pochybnosti o objektivite a nestrannosti posudzovania tohto projektu by mohlo zahnať vytvorenie nezávislej komisie urbanistov a architektov bez väzieb na Tím Hattas.

Chceme apelovať na morálnu integritu poslancov i ďalších predstaviteľov mesta a pripomenúť im ich predvolebné sľuby, vďaka ktorým sa dostali do svojich pozícií. Väčšina z Vás si získala priazeň voličov vďaka odmietaniu ďalšieho prehusťovania rušných mestských častí, deklarovanej snahe zlepšiť parkovaciu politiku či ekologickú situáciu mesta.

V zmysle uvedeného vyzývame preto poslancov VMČ č. 2 Staré mesto Nitra, aby sa zamietavo vyjadrili k projektu šesťpodlažnej budovy na Ďurkovej 1180/20, ktorá susedí aj s mestskými pozemkami. Pripomíname, že podporiť nesúhlasné stanovisko obyvateľov Pároviec a ich pripomienky je možné najneskôr 12. 2. 2019 o 10.00 na Stavebnom úrade MsÚ v Nitre.

S úctou a pozdravom

Mgr. art. Štefan Timko, PhD.
zástupca signatárov petície a petičného výboru

Komentáre  

+2 # Hmmmm 2019-02-07 20:52
Čo iné sa dá u nás očakávať. Navrhujem, aby vždy keď si niekto pôjde na svojom pozemku niečo postaviť - trebárs rodinný dom, tak aby susedia spisovali petície :D. Nech sa nič nestavia, však každému vyhovuje ak okolo seba má iba prírodu. Len potom treba do tej prírody ísť aj bývať a kúpiť si veľký pozemok a nie riešiť čo si niekto postaví na svojom pozemku. Hlavne, keď chce postaviť budovu polovičnej výšky ako tie okolité :D. A ešte argumentovať garážami a pritom podľa článku budú dve podlažia v bytovke garáže :D Však treba sa pokúsiť komunikovať s investorom, neverím, že sa s ním nebude dať dohodnúť, že vynaloží nejaké prostriedky na zveľadenie okolitého verejného priestranstva. Ale jasné, lepšia je chátrajúca hnusná budova. Výborné miesto na aplikáciu heroínu.
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
-14 # Obcan 2019-02-08 11:13
Ty jebo alebo pan hnnn...ty si daj na strechu domu pristavit psychiatricku ambulanciu aby si to nemal daleko ked ty jebne v tej sprostej hlave prijebanej...
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
+12 # Dano 2019-02-08 20:01
Podla tvojho vyjadrovania na psychiatriu patríš ty.
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
0 # Hmmmm 2019-02-09 11:45
Obcan... Je mi Vás ľúto, musíte byť veľmi nešťastný, neurotický a frustrovaný zo života. Držím Vám palce.
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
0 # jojo 2019-02-13 17:53
Hmmmm pán bez mena!
Vy si tam chodíte aplikovať heroín ??? Keď tak dobre viete!
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
-11 # Niktos 2019-02-07 21:28
Celá zostava MsU Nitra je asi používateľ tej látky, ktorú Hmmm opisuje v poslednej vete príspevku, a bol spáchaný podvod na občanoch.
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
+9 # Jurajjj 2019-02-08 11:28
Nesuhlasim s tym, ako tvrdis ze kazdy si na svojom sukromnom pozemku moze robit co chce. Ano moze, pokial to negativne neovplyvnuje ostatnych ludi zijucich v susedstve (co je negativne a co nie to je uz otazka na zakon). Teraz nevravim o tom ze sused zasadi strom alebo postavi garaz a ja s tym nedokazem zit. Ale vravim o situaciach kedy vedla teba, v zastavbe rodinnych domov vznikne krcma, ubytovna, alebo nieco horsie....
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
+10 # dlhy 2019-02-08 12:33
Dôležité a rozhodujúce pre stavebné konanie sú:
1. Stavebný zákon (tu je zákonný priestor pre účastníkov konania)
2. Územný plán mesta
3. Územný plán zóny
V zmysle týchto dokumentov musí príslušný stavebný úrad konať.
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
-5 # Durkova bytovka 2019-02-08 17:42
Za prve kto je ucastníkj konania treba sa ho zucastnit a podat na konani alebo v predstihu relevantne namietky. Za dalsie mne sa z toho nezda, ze ustupene podlazie splna paremetre podlazia, ktre definuje norma na byvanie. V ustupenom podlazi je rovnaky pocet bytov ako v predchadzajucom .. cize pocty nepustia...
Ustúpene podlažie je najvyssie podlazie stavby, ktorého zastavaná plocha je mensia ako 50% zastavanej plochy predchazajuceho podlazia. Za dalsie treba pytat svetlotechnicky posudok a celkové posudenie dopravy a dopravne napojenie jestvujucej stavby. Ta stavba tam nema co hladat v takom rozsahu v akom je navrhnuta z dopravneho hladiska v tom vnutrobloku skolabuje doprava.
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
-4 # Nitra mila Nitra 2019-02-08 17:45
Tu sa nehladi na obcana ale na zaujmy podnikatelov. A vidim, ze to pokracuje aj za noveho vedenia. Inak mimochodom treba sa pozriet kto podpisal zavazne stanovisko hlavneho architekta, ci novy primator alebo este Dvonc. A mimichodom zaujimave je aj prepojenie tejto stavby s novym poslancom Davidom Moravcikom!!!! Uz nam tu ksefty ala hatas tom prekvitaju. Kto vie nech napise, kto podpisal to zavazne stanovisko mesta, mna to zaujima.
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
-2 # Felix 2019-02-08 18:34
Vážený pán Mgr. Štefan Timko, PhD. zástupca signatárov petície a petičného výboru, písomne požiadajte primátora mesta Nitry o predložení materiálu do Mestského zastupiteľstva ohľadom návrhu na zrušenie uznesenia, ktorým sa schválil odpredaj mestského majetku a vec je vybavená. Investor Uznesením príde o pozemok a mesto investorovi vráti peniaze.
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
-7 # Rozhorčený občan 2019-02-08 19:52
Stavať na takej polorozpadnutej bude tak veľkú nadstavbu bude zázrak. Investor to zrúti počas výstavby zmení projekt a postaví boh vie čo...otrasne čo sa tu už investorom dovoľuje!!!! Na starých nitrancaniv sa z vysoká série!!!! Ozaj aké je percento zastavanosti? Kde sa odvedie daždivá voda? Atd atd atd
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
-11 # prezliekaci kabatov 2019-02-09 09:04
Kde je teraz ten zachranca ludi Obertas? Zaujimave, ze vrta do vsetkeho mozneho a teraz ho toto prepojenie na momentalne vedenie mesta a poslancov nezaujima? Ved proti tomuto ste vsetci bojovali za Dvonca!!!! Ste obycajni farizeji a prezliekaci kabatov, zrazu vam to co bolo za Dvonca za hattasa nevadi. Pracujete pre seba a nie pre ludi, hanbite sa!!!
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
+5 # Palo Obertáš 2019-02-09 09:27
Prepáčte ja som sa o tomto prepojení dozvedel až teraz tak nechápem ten útok. A v tomto prípade si treba aj pozrieť všetky stanoviská a nie hádzať hneď špinu na mňa a vedenie mesta. Ak projekt nespĺňa to čo prikazuje legislatíva tak to treba riešiť a na to sú odborní pracovníci MsÚ poslanci schvaľujú predložené materiály a dávajú stanoviská za VMČ.
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
-9 # prezliekaci kabatov 2019-02-09 11:05
Zvykajte si pan Obertas, tak ako vy utocite vela krat na nevinných, tak isto to dostavate spat....Nie sme vsetci sprosti a vy najmudrejsi ako si vy myslite... Presne tento postoj mrtveho chrobaka sa dal ocakavat, ved uz mate funkciu s sluzbyte, tak logicky nepojdete proti vedeniu a mlcky sa budete prizerat na to co sa deje. Ludsky sa pozrite na tych ludi co byvaju v tych jestvujucich bytovkach....
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
+9 # Palo Obertáš 2019-02-09 11:15
Ach jaj niekedy si treba pozrieť aj ďalej od nosa, nemám problém s objektívnou kritikou, ale niekedy mám pocit, že všetka táto kritika od fiktívnych profilov je len daň za to, že asi ako jediný poslanec sa snažím aktívne komunikovať aj na FB. Zvyknem si na objektívnu kritiku tá ma môže posunúť, ale na útoky fiktívnych profilov založených len za jedným účelom už reagovať nebudem ja vždy vystupujem aj som vystupoval pod svojím menom ak sa hanbíte za svoje skutočné meno Vaša chyba. A k tomu Službytu ak príde aj nejaký úspešný krok v rámci kontroly Službytu tak samozrejme nečakám komentáre len odsúdiť za to, že som bol vôbec navrhnutý a schválený asi toľko z mojej strany k poslednej debate s fiktívnym profilom, ktorý sa hanbí za svoje meno. ;-)
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať

Pridať komentár

Bezpečnostný kód
Obnoviť