Mesto Nitra chce do roku 2022 postaviť šesť bytových domov

Zoznam bytových domov, ktoré plánuje Mesto Nitra zrealizovať

Mesto Nitra plánuje do roku 2022 postaviť spolu šesť bytových domov. Mestské zastupiteľstvo v Nitre na svojom zasadnutí dňa 9.3.2017 uznesením č. 65/2017-MZ zobralo na vedomie Informatívnu správu - Aktualizácia a vyhodnotenie Akčného plánu k PHSR mesta Nitry na roky 2015-2023, pričom v rámci sledovaných cieľov Akčného plánu PHSR boli zaradené nižšie uvedené projektové zámery bytovej výstavby.


1. Bytový dom Hlboká, Čermáň

Výstavba štartovacích bytov pre mladých a mladé rodiny prestavbou slobodárne na nájomné byty v počte 35 b.j. +TV. Ide o cenovo dostupné štartovacie byty významné z hľadiska zabránenia odlivu mladej populácie a motivovania súčasného mladého obyvateľstva dostatočnou ponukou bývania.

Predpokladaný termín realizácie: 2017-2018

Predpokladaná hodnota investície: 1 100 000 €

Financovanie: ŠFRB + MDV SR (dotácia) + Mesto Nitra

Stav rozpracovanosti: projektová dokumentácia, stavebné povolenie, podaná žiadosť na ŠFRB a dotáciu MDV SR


2. Bytový dom Súľovská ulica, pod Kalváriou/Krškany

Výstavba bytov nižšieho štandardu v počte 10 b.j. + TV. Bytový fond určený pre obyvateľov, pre ktorých nižší štandard znamená určitý posun v úrovni bývania, nejde o riešenie bývania pre neplatičov a marginalizované skupiny, ide o vytvorenie cenovo dostupného bývania pre klientov napr. Mestskej ubytovne, kde je poskytované ubytovanie prevažne v obytných miestnostiach. Sledovaným cieľom je vytvorenie tzv. "služobného bývania", kedy nájomca bytu bude súčasne v pracovnom pomere s Mestom Nitra, čím bude vytvorená jednak motivácia pre získanie uvedeného bývania odvodom pracovných výkonov pre mesto a súčasne si mesto vytvorí zabezpečovací mechanizmus pre platbu nájomného z príjmu zo zamestnania.

Predpokladaný termín realizácie: 2017-2018

Predpokladaná hodnota investície: 500 000 €

Financovanie: z vlastných zdrojov mesta

Stav rozpracovanosti: zadanie projektovej dokumentácie


3. Bytový dom Diely III - C307

Charakteristika projektu: Výstavba bytov bežného štandardu - 33 b.j. + TV. Ide o výstavbu štandardných nájomných bytov prideľovaných podľa poradovníka v zmysle podmienok VZN mesta Nitry.

Predpokladaný termín realizácie: 2018-2020

Predpokladaná hodnota investície: 3 200 000 €

Financovanie: ŠFRB + MDV SR (dotácia) + Mesto Nitra

Stav rozpracovanosti: projektová dokumentácia


4. Bytový dom Tehelná, Čermáň

Charakteristika projektu: Výstavba bytov bežného štandardu - 220 b.j. + TV. Ide o výstavbu štandardných nájomných bytov prideľovaných podľa poradovníka v zmysle podmienok VZN mesta Nitry.

Predpokladaný termín realizácie: 2019-2022

Predpokladaná hodnota investície: 15 000 000 €

Financovanie: ŠFRB + MDV SR (dotácia) + Mesto Nitra

Stav rozpracovanosti: štúdia


5.Bytový dom Diely III C 405

Charakteristika projektu: Výstavba bytov bežného štandardu - 48 b.j. +TV. Ide o výstavbu štandardných nájomných bytov prideľovaných podľa poradovníka v zmysle podmienok VZN mesta Nitry.

Predpokladaný termín realizácie: 2019-2022

Predpokladaná hodnota investície: 3 500 000 €

Financovanie: ŠFRB + MDV SR (dotácia) + Mesto Nitra

Stav rozpracovanosti: projektová dokumentácia (potrebné novelizovať)


6. Bytový dom Diely III C 406

Charakteristika projektu: Výstavba bytov bežného štandardu - 48 b.j. +TV. Ide o výstavbu štandardných nájomných bytov prideľovaných podľa poradovníka v zmysle podmienok VZN mesta Nitry.

Predpokladaný termín realizácie: 2019-2022

Predpokladaná hodnota investície: 3 500 000 €

Financovanie: ŠFRB + MDV SR (dotácia) + Mesto Nitra

Stav rozpracovanosti: projektová dokumentácia (potrebné novelizovať)


Bytový dom Diely III Bytový dom Diely III Bytový dom Diely IIIZdroj: Nitralive.sk, "Správa k plneniu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č.98/2017-MZ zo dňa 9.3.2017"Komentáre  

+3 # Mojo Risin 2017-05-23 15:56
1. Bytový dom Hlboká, Čermáň - stav zazmluvnená Nitrianska Tunelárska, takže opäť jedna čistá akcia so snahou ušetriť čo najviac z rozpočtu. :lol: :lol: :lol: :-*
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
+1 # dlhy 2017-05-23 16:15
A samozrejme nezabudnúť lanovku.
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
+1 # Samo 2017-05-24 09:16
Tie dva nové domy na Dieloch - je chybou, že pri jednom z nich je malé parkovisko - kolmé státie iba na jednej strane a druhé veľké mínus - napojené sú z Kmeťovej a nie z ulice zhora kadial ide aj 32jka. Premávka na Kmeťovej bude opať spomalovaná. Nemalo by byť na ňu vstup z každého malého parkoviska.
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
0 # soave 2017-05-25 08:35
aha takze zhruba jeden dom za rok...jasne, ved mame cas, ludia tie byty vobec nepotrebuju. dost lazo plazo casovy harmonogram. a to som zvedava, ako tie kalkulacie budu v roku 2020
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať

Pridať komentár

Bezpečnostný kód
Obnoviť