Budovy

Rekonštrukcia ZŠ Fatranská


ZIPCity Nitra administratívna budova


VBC - Bývalé pozemné stavby


Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva UKF


Administratívna budova pri Starej pekárni