Orbis dnes oficiálne spustil výstavbu a predaj bytov + nové vizualizácie

Aktuálne informácie o výstavbe projektu Orbis v Nitre

V pondelok 29. apríla sa oficiálne spustila výstavba nového Orbisu pod názvom Orbis Premium. Týmto dňom je oficiálne spustený aj predaj bytov. Búracie práce boli definitívne ukončené odstránením obvodových stien bývalej kinosály. Reálny termín výstavby je 18 mesiacov.

Komplex budov je stavebne rozdelený na objekty A, B a C, pričom výstavba sa začala prvým podzemným podlažím objektu C, teda zo strany prislúchajúcej k línii Štefánikovej triedy. Súčasťou zakladania tohto stavebného objektu je aj podstava prvého z dvoch vežových žeriavov, ktorý bude vztýčený v priestore medzi objektom bývalého Tesca a stavbou. Výstavba bude pokračovať stavebným objektom B. Po dosiahnutí konštrukčnej výšky objektu B do úrovne, v ktorej na ňu nadväzuje najvyššie položený stavebný objekt A prislúchajúci už k línii Piaristickej ulice začne sa s výstavbou aj tejto časti komplexu.

Orbis Nitra vizualizácia


Acheologický výskum

„V Nitre-Starom Meste už viac ako tri mesiace (od januára 2019) realizuje ARCHEOLOGICKÁ AGENTÚRA s.r.o. predstihový záchranný archeologický výskum v súvislosti so stavebnými prácami na mieste bývalého Orbisu. Napriek intenzívnej výstavbe zo 70-80-tych rokov minulého storočia v tejto časti Nitry sa počas archeologického výskumu podarilo doposiaľ objaviť 40 archeologických objektov sídliskového charakteru, ktoré tvorili najmä sídliskové jamy a zvyšky pivníc po mestskej ulicovej zástavbe na Piaristickej ulici," informoval František Žák Matyasowszky, PhD., PhDr., Mgr., generálny riaditeľ agentúry.

Archeologické objekty je predbežne možné datovať do troch historických období:

1) stredovek - 11-12. stor.
2) novovek - 17-18. stor.
3) 19-20 stor.

"Nálezový inventár pozostáva predovšetkým z keramiky (hrnce, džbány, panvice), mazanice, zvyškov kostí, fajky, kostených šidiel a ihiel ako aj drobných kovových nálezov. Nezvyčajný je nález ľudskej kostry v sídliskovej odpadovej jame a nález ľudskej lebky/hlavy bez tela v ďalšej sídliskovej jame. V súčasnosti prebieha spracovanie všetkých archeologických nálezov – ich čistenie, dokumentácia, konzervácia ako aj potrebné analýzy a posudky odborníkov, ktoré snáď prinesú ďalšie nové informácie o histórii Mesta Nitry," dodáva riaditeľ.


Zmeny v priebehu príprav

"Súčasný projekt už zohľadňuje všetky pripomienky zainteresovaných legislatívnych orgánov, ktorými prešiel v štádiách konzultácií na meste aj na Krajskom pamiatkovom úrade v Nitre. Boli zapracované mnohé pripomienky, ako sú polohy vstupov, vjazdov, elektromerne, plynomerne, vynášania odpadu a podobne. Na základe viacerých stretnutí boli zohľadnené aj požiadavky investora ako aj realitného trhu. Menila sa veľkosť a charakter bytov, ich celkové usporiadanie na podlaží. S tým samozrejme súvisí aj celková hmota objektu a stvárnenie fasád. V súlade s pôvodnou štúdiou zostal koncept delenia na tri objekty a objekt naďalej kopíruje terénne danosti ohraničeného územia a dopĺňa zástavbu okolitých objektov. Od Štefánikovej triedy doplní priestor medzi Obchodným domom Tesco a objektom VÚB, pričom navrhnutý komplex ORBIS Premium ponecháva predpolie a rozširuje pešiu trasu vedúcu do centra mesta. Zo strany Piaristickej ulice ide dnes o hmotovo rozvoľnené územie, kde navrhnutý objekt A komplexu ORBIS Premium nasadí líniu ulice pozdĺž chodníka," informoval dnes investor na tlačovej konferencii.


Aké prevádzky by mali byť v Orbise?

V časti od Štefánikovej ulice sú v parteri navrhované prevádzky obchodov a služieb. Momentálne ešte nie je vybraný konkrétny nájomca, určite by sme však privítali aj napríklad mestotvornú funkciu banky, posilňovne, kaderníctva, či iných služieb. Na prvom poschodí by sa mala nachádzať reštaurácia s terasou s výhľadom na Štefánikovu ulicu, kaviareň orientovaná na bočnú stranu smerom ku obchodnému domu Tesco. Na stenu pred kaviarňou plánuje investor umiestniť veľkoformátovú fotografiu dnešnej fontány, ktorá by odkazovala na minulosť tohto miesta. Kaviareň bude priamo napojená na schodisko spájajúce Štefánikovu a Piaristickú ulicu.

Na ďalších troch podlažiach bude situovaných 12 bytov s výhľadom prevažne do Štefánikovej ulice.

Stredný objekt je určený pre administratívnu funkciu. Medzi týmito dvoma budovami vznikne malé zelené nádvorie s priamym vstupom na recepciu. Objekt od Piaristickej ulice nesie v sebe funkciu parkovania na troch polozapustených podlažiach a funkciu bývania na ďalších štyroch podlažiach. Je tu umiestnených 37 prevažne veľkometrážnych bytov, ktoré dnes chýbajú realitnom trhu v Nitre.


Členenie objektu, použité materiály, schody

Objekt bude železobetónový skelet s kontaktným zatepľovacím systémom. Fasády budú nakombinované spojením bielej omietky a omietky v hnedom odtieni, hliníkové šambrány okien ako výrazový prvok architektúry. Administratívna budova má úplne inú fasádu, ktorá odráža aj jej funkciu. Ide o celopresklenú fasádu s hliníkovými profilmi.

Polyfunkčný komplex ORBIS Premium sa delí na 3 hlavné objekty, členené hmotou a funkciou. Objekt bude v zmysle investorského zámeru obsahovať v základnom funkčnom členení nadzemnej časti tri komplexy rôzneho účelu. Členenie na jednotlivé funkcie prebieha po podlažiach aj objektovo:

Objekt A:
- garáže / statická doprava (1.PP, 2.PP a 3.PP)
- bývanie (časť 1.PP a 2.PP, 1.NP – 4.NP)

Objekt B:
- skladové a technologické priestory (1.NP)
- administratíva (2.NP – 4.NP)

Objekt C:
- technické zázemie (1.PP)
- občianska vybavenosť / služby (1.NP)
- občianska vybavenosť / kaviareň a reštaurácia / (2.NP)
- bývanie (3.NP – 5.NP)

Vstup pre verejnosť bude v parteri budovy od Štefánikovej ulice a síce do priestorov obchodov a služieb a zároveň do kaviarne a reštaurácie na poschodí. Vstup do parkovacieho domu pre verejnosť bude z Piaristickej ulice a zároveň cez komunikačné jadro a vstupom od Štefánikovej ulice.


Prepojenie ulíc Štefánikova a Piaristická schodiskom ostáva nezmenené. Schodisko bude preriešené a rekonštruované, jeho prvá časť od Štefánikovej triedy bude smerovať na plató občianskej vybavenosti objektu C s napojením na terasu kaviarne a reštaurácie, kde potom plynule naviaže na pôvodné trasovanie.


Zeleň

Pozdĺž Piaristickej ulice by mal byť pás zelene so stromoradím, ktoré tu definuje aj územný plán mesta. Zo strany Skalnej ulice lemuje bytový dom pás zelene. Na nádvorí bloku A je vytvovený parčík s možnosťou oddychu na lavičkách. Pri vstupe do administratívnej budovy je situovaná malá oáza zelene, ktorá slúži aj ako rozptylová plocha. A nakoniec medzi obchodným domom Tesco a objektom C je zelené átrium, ktoré dotvára atmosféru kaviarne a prechodu po schodišti medzi dvoma ulicami. Tak ako je vidieť na vizualizáciách, všetky objekty komplexu majú zelené strechy.


Parkovanie

S parkovaním motorových vozidiel sa počíta len v rámci objektu A s vjazdom z Piaristickej ulice, pričom dimenzia garáží zohľadňuje nárokové požiadavky aj objektu B a C. Je tu navrhnutých 242 parkovacích miest, z toho 23 pre imobilných a 12 miest pre motorky. Pre obyvateľov bytov je určených 99 parkovacích miest podľa normy pre výpočet statickej dopravy. 69 miest je určených pre potreby administratívy vrátane návštev a zvyšných 74 je určených pre verejnosť vrátane služieb kaviarne a reštaurácie.

Orbis Nitra

Vizualizácie exteriér

Orbis Nitra vizualizácia Orbis Nitra vizualizácia Orbis Nitra vizualizácia Orbis Nitra vizualizácia

Vizualizácie interiér

Orbis Nitra vizualizácia Orbis Nitra vizualizácia Orbis Nitra vizualizácia Orbis Nitra vizualizácia Orbis Nitra vizualizáciaZdroj: INPEKKomentáre  

+11 # Martinesku 2019-04-29 17:00
Vyzerá to špičkovo
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
+1 # simonko 2019-04-29 17:09
a kedysi sa tam uvazovalo aj s postou - slovenska posta "zufalo" hlada v centre priestory pre novu hlavnu postu... ohje... len ci sa toho aj dozijeme. :sigh:
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
+4 # Felix 2019-04-29 18:30
Pán simonko, v roku 2018 som navrhoval presunúť hlavnú poštu do bývalého Tesca. Je to na rozhodnutí Investora. Ohľadom tohto projektu sa uvažovalo aj s poštou ale sa nedohodli. Ja som navrhol predaj objektu Orbis Slovenskej pošte avšak objekt už bol predaný, predmetnú myšlienku Jozef Dvonč posunul kupujúcej spoločnosti. Dlho to trvalo ale projekt je super. Aj Dom módy by mohli prerobiť ?
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
+3 # Investor 2019-05-01 15:35
Myslím, že časy keď ľudia zúfalo potrebovali Slovenskú poštu sú nenávratne preč takže hovoriť o stavbe či presunoch pošty je zbytočné, dnes každý vybavuje korešpondenciu aj platby prostredníctvom nových IT technológií, balíky sa dajú pohodlne za 1 deň doručiť súkromnými kuriérskymi službami (TNT, GLS, DHL...), so štátnou a verejnou správou sa čoraz viac komunikuje prostredníctvom e-mailov s využitím e-podpisov, dnes aby sa pošta udržala predávajú dokonca drogériu. Situáciu pohodlne zvládajú poštové pobočky v nákupných centrách, dnes hlavná pošta v Nitre zíva opustenosťou a prázdnotou. Takže škoda vyhadzovať peniaze :-)
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
+4 # Hmmmm 2019-04-29 18:36
Pošte predsa nikto nebráni riešiť tú budovu, v ktorej je, ale za celý môj život sa v tej budove nič nerekonštruovalo.
Pošte nebráni si rieši priestory inde, je to súkromná spoločnosť, neviem čo by mal niekto ako píše nižšie Felix riešiť a vybavovať za poštu priestory.
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
+1 # Felix 2019-04-29 19:17
Pán Hmmmm, budova hlavnej pošty patrí Nitrianskemu samosprávnemu kraju, ak by z budovy pošta odišla, má tam byť galéria alebo múzeum. Slovenská pošta v Nitre hľadá vhodný objekt pre Hlavnú poštu. Moje návrhy sú občianske t.j. kde by sa mohli nachádzať v prospech obyvateľov mesta Nitry, nie je to vybavovanie v prospech spoločnosti.
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
-16 # dlhy 2019-04-29 19:31
Tieto nezmysly už nie sú ani smiešne.
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
-1 # Felix 2019-04-30 12:41
Pán Dovičovič, faktom je že hlavná pošta Nitra do súčasnosti hľadá vhodné priestory, faktom je že budova Hlavnej pošty parí NSK, máte možnosť ako poslanec MZ Nitra, podať návrh o vhodnom mieste pre hlavnú poštu v prospech obyvateľov mesta Nitry, ale s návrhom buďte racionálny nie ako s Jaguárom prečo Nitrianske komunálne služby pre Mesto Nitra nevykonávajú ekonomickú činnosť, pričom tento návrh ste predkladali pol roka na zastupiteľstvo a obťažovali Jozefa Dvonča. Dúfam že tento návrh aj predkladáte Vášmu populistovi aby vybavil pre NKS zber výrobného odpadu od JLR.
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
-3 # dlhy 2019-04-30 13:10
"faktom je že budova Hlavnej pošty parí NSK"
Odkiaľ máš túto informáciu?
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
+5 # Felix 2019-04-30 14:11
Pán Dovičovič, poslanec mestského zastupiteľstva, fakto je to že ste arogantný kretén a nepýtajte sa ma odkiaľ túto informáciu mám.
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
-7 # dlhy 2019-04-30 14:18
Nezostáva mi iné, iba ťa pre tvoju mentálnu úbohosť poľutovať.
Mimochodom, vo veci vlastníctva budovy hlavnej pošty v Nitre, ako je tvojim zvykom v týchto diskusiách, KLAMEŠ.
Budova aj pozemok pod ňou sú vlastníctvom Slovenskej pošty, a.s.
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
0 # Felix 2019-04-30 18:56
Pán Dovičovič, nič iné mi neostáva iba uviesť že zavádzate verejnosť a klamete. Podajte si žiadosť v zmysle infozákona prečo Slovenská pošta a.s. nevykonala rekonštrukciu Hlavnej pošty Nitra a odpoveď bude, že Slovenská pošta nie je vlastníkom Hlavnej pošty Nitra ale vlastníkom Nitriansky samosprávny kraj. Ak by Slovenská pošta bola vlastníkom budovy už dávno by je predala a postavila novú budovu, pretože stará budova nespĺňa základné parametre. Ak nebudete vedie žiadosť napísať požiadajte pána populistu, on ju napíše určite za vás na oplátku že ste jeho poskok.
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
+1 # Janula 2019-05-01 19:56
Pozerala som to v aplikácii katastra nehnuteľností, budovu pošty vlastní Slovenská pošta a.s.

https://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=17&c=18.089718,48.313336&it=point&dt=owners#/detail/kataster/parcela-c/839914/1577?zoom=false
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
0 # Felix 2019-05-01 22:44
Pani Jana, pozeral som to na webe katastra a máte pravdu, budova súp. č. 128, pozemok č. 1577 vedený na LV č. 4196 patrí Slovenskej pošte a.s. Banská Bystrica a ospravedlňujem sa za mylnú informáciu pretože nemám vedomosť kedy došlo zmene vlastníctva.
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
-1 # dlhy 2019-05-02 07:41
K žiadnej zmene vlastníctva nikdy nedošlo.
Budovu ani pozemok nikdy nevlastnil NSK.
Si šašo a klamár.
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
0 # Felix 2019-05-02 22:41
Pán Dovičovič, poslanec mestského zastupiteľstva, klamár ste Vy čo ste oklamali voličov že vyriešite parkovanie, MHD a odľahčenie dopravy pričom sa ani za 4 roky nezmôžete na Malý južný obchvat. A nie je žiadnym klamstvom že ste za Jozefa Dvonča sabotovali rozvoj mesta Nitry. Predmetný list vlastníctva je verejná listina a preukazuje o súčasnom stave nie o minulom. Z verejnej listiny sa naučte čítať tituly nadobudnutia.
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
0 # dlhy 2019-05-03 07:40
:cry:
Si skutočne hodný iba poľutovania.
A zájdi k tomu lekárovi, inak sa ti to bude len zhoršovať.
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
-6 # dlhy 2019-05-01 20:08
Prečo si sústavne vymýšľaš a KLAMEŠ?
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
0 # nekrmtedarmozracov 2019-05-01 20:43
:D :lol: :D
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
+2 # radbal 2019-04-29 21:54
zelené strechy!!! vyzera to cele zaujimavo...
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
+1 # nekrmtedarmozracov 2019-05-01 20:52
To áno, len škoda že v Nitre ostáva zeleň vždy len na projekte a na vizualizácie.
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
+2 # lietadlo 2019-04-30 10:35
Pozeram ze fesaci developeri to potiahli ovela blizsie k ceste takze zasa bude menej verejneho priestoru na ukor sukromneho zisku. Bude to na rovnakej urovni ako banka.

Co sa tyka architektury - taka nudna "vanilkova" co vyzera lubivo na vizualizaciach ale do centra by si to zasluzilo aj nieco zaujimavejsie s lepsimi materialmi.
Tiez tam mohlo mesto tlacit na viac verejneho priestoru.

Tie lavicky odmontuju tak isto rychlo ako ostatne lavicky pred Tescom.
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
0 # Jopo 2019-05-01 17:04
Cakam ze spravis na svojej zahrade verejny park..dojdem na pivo
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
+2 # lietadlo 2019-05-02 14:06
tu ide skor o to, ze co bolo verejne je teraz sukromne. Vyzera ze vy tomu este aj tlieskate.
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
0 # T. 2019-05-02 14:27
Ak to bol verejny priestor na sukromnom pozemku, tak ho mozu zastavat ako chcu (ak to samozrejme nekoliduje s inymi nariadeniami).
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
0 # Imino 2019-04-30 21:34
Kto bude na tých lavičkách sedávať? No schválne, skúsme hádať...
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
0 # nekrmtedarmozracov 2019-05-01 20:53
:D uhádol si, aj ja som uhádol....
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
+1 # Juraj G 2019-05-03 09:20
Taketo bytovky "polyfunkcne objekty"co nemaju daleko od komunistickych panelakov by sa nemali stavat uprostred mesta , ale tam kde patria do obytnych stvrti. V centre by to chcelo nieco s jedinecnou architekturou , alebo novo-klasickou architekturou.
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
0 # Martinn 2019-05-04 10:04
By ma zaujimalo ci ta novostavba ma stavebne povolenie. Lebo povolena bola prestavba a nie NOVOSTAVBA ktora sa tam realizuje!!!!
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať

Pridať komentár

Bezpečnostný kód
Obnoviť