Poslanci problém s verejnými VMČ a zápisnicami nemajú, realita je však iná

+ bonus v podobe hlasovej nahrávky v podaní poslankyne p. Kolenčíkovej

Dňa 29.6.2017 sa uskutočnilo zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Nitre (MsZ). Medzi predloženými materiálmi bol aj materiál pod číslom 1093/2017, kde sa menil rokovací poriadok komisií MsZ. Jednalo sa o zápisnice a možnosť nahliadania do nich, samozrejme táto možnosť sa netýkala občanov, pretože v Nitre sa až s takou otvorenosťou neráta. V schválenom návrhu došlo k "svetobornej" úprave, pretože p.Rácová navrhla, že už môžu do zápisníc nahliadať aj členovia týchto komisií, na občanov však nemyslela, tých potrebuje len tesne pred voľbami.

Čo sa týka tohto návrhu p. Rácovej je trochu smiešny, pretože tento návrh vážení občania nemá nič s transparentnosťou a otvorenou samosprávou pre občanov ako hlásali všetky strany vo svojich volebných programoch v roku 2014 pred komunálnymi voľbami.

To čo v súčasnosti pokladá klub nezávislých poslancov a samozrejme všetkých poslancov, ktorí za tento návrh hlasovali za jedno veľké víťazstvo demokracie a otvorenej samosprávy, je len výsmech nám občanom, pretože toto čo schvaľujú poslanci na meste je už absolútna samozrejmosť v Nitrianskom samosprávnom kraji (NSK), kde sú všetky zápisnice zverejnené na webe - tu prikladám link: http://www.unsk.sk/zobraz/sekciu/komisie.

Možno by sa mal zamyslieť na predkladanými návrhmi zo svojho klubu aj poslanec p.Oremus, ktorý je aj kandidátom na župana a poslancom Nitrianskeho samosprávneho kraja, že konečne by v ich návrhoch mohlo ísť aj o občanov a nie len politické body, veď on tiež dobre vie ako to funguje na NSK a že nič nové vlastne p.Rácová nenavrhla.

Čudujem sa jednému, že sa poslanci ako sú Ing. Miloslav Hatala, Mgr. Renáta Kolenčíková, Ing. Martin Nemky, Ing. Peter Oremus, PhD., PhDr. Ján Vančo, PhD., ktorí sú zároveň poslancami mesta Nitry a Nitrianskeho samosprávneho kraja, hrajú na dvoch "piesočkoch" a demokracia v ich ponímaní je zvlášť pre obyvateľov Nitry a zvlášť pre obyvateľov patriacich pod VÚC, pretože ako si môžete vysvetliť, že pod VÚC-kou je všetko zverejnené a pod MsZ v Nitre sa bojuje za základné ústavné právo, ale len pod získaním plusových politických bodov - hovorím o úprave rokovacieho poriadku komisií MsZ.

Čo sa týka druhého materiálu do MsZ pod číslom 1110/2017, tam som svoj názor vyjadril priamo na zastupiteľstve a v článku Ako som dnes vystúpil v zastupiteľstve a dožadoval sa zverejňovania informácií. Keď si vypočujete diskusiu a vystúpenie poslancov, tak podľa ich slov vlastne nikto nemá problém s ničím, ani s verejnými zasadnutiami v celom rozsahu, ale nikto podotýkam nikto z poslancov nereagoval na moju žiadosť priamo vo vystúpení na zastupiteľstve, aby navrhli pozmeňovací návrh aj na verejné zasadnutia VMČ a ignorovali jednoduchú požiadavku na verejné zasadnutia VMČ od občanov.

Prečo v iných mestách na Slovensku takýto problém nemajú? V Prešove mestský poslanec p.Drutarovský píše, že priebeh zasadnutia na ktoré neexistujú žiadne špeciálne pozvánky, kto má vôľu a chuť prísť, je vítaný, miestnosť je počas celého času otvorená a zasadnutie je verejné. Ďalej mesto Žilina nemá žiadny problém s verejnými zasadnutiami tam sú dokonca aj zápisnice z komisií zverejnené na webe mesta. Nebudem uvádzať ďalšie mestá, kde je transparentnosť a otvorenosť pre občanov vec samozrejmá len vidím, že v Nitre sa darí tradičnej politike a tradičným politikom a tomuto by sa mal spraviť rázny koniec, teda občania by mali rozhodnúť či im tento postoj vedenia mesta k nim vyhovuje, alebo nie. Celkovo mám pocit, že súčasné vedenie mesta potrebuje občanov len pred voľbami pretože ako sa dá vysvetliť to, že aj napriek môjmu vystúpeniu a žiadosti na poslancov v rámci diskusie v MsZ, nebol nikto z poslancov schopný navrhnúť pozmeňovací návrh na to, aby boli opäť celé zasadnutia VMČ verejné, jasný dôkaz, že taká základná vec ako je transparentnosť a otvorená samospráva pre občanov je len prázdna fráza pred voľbami tu prikladám celú nahrávku z MsZ:
V krátkosti zhrniem časové úseky jednotlivých vystúpení, kde sa vždy zvrtla reč na zápisnice ale nikdy nie na návrh sprístupniť verejnosti celé zasadnutia VMČ.

• 14:30 min. - moje vystúpenie
• 17:53 min. - vystúpenie poslanca p.Burdu
• 20:10 min. - vystúpenie poslanca p.Hechta
• 20:59 min. - vystúpenie poslanca p.Tvrdoňa
• 21:35 min. - vystúpenie poslanca p.Dovičoviča
• 23:12 min. - vystúpenie poslanca p.Guta (s p.Gutom som volal a vysvetlili sme si konkrétne veci ohľadom môjho vystúpenia)
• 24:21 min. - 26:57 min - vystúpenie poslankyne p.Kolenčíkovej (odporúčam vypočuť vysoko korektné politické vystúpenie poslankyne)
• 28:06 min. - pamätné slová primátora " Treba sa sústrediť na voľby v roku 2018 a skúsiť sa stať poslancom, alebo primátorom a potom sa uvidí ako sa to bude ďalej vyvíjať."

Ja beriem názory všetkých poslancov o tom je demokracia vyjadriť si svoj názor aj keď nie každému vyhovuje, ale pozastavím sa nad vystúpením p.Kolenčíkovej poslankyne MsZ v Nitre a Nitrianskeho samosprávneho kraja a podľa vyjadrení, ktoré mala na moju osobu jej buď želám skoré uzdravenie, alebo jej chcem pripomenúť, že ona predkladala - Návrh Etického kódexu voleného predstaviteľa, ale asi si ho zabudla pozorne prečítať. Pretože ja som len občan, nie verejný činiteľ, ale v jej vystúpení ma musela predstaviť, kto som a čo som, že som kandidoval do MsZ v roku 2014, ale nebol som zvolený (áno budem opäť kandidovať aj v roku 2018) a, že píšem, zverejňujem, prípadne kritizujem samosprávu to bohužiaľ patrí k základných právam občana tejto republiky. Či píšem nepravdy v článkoch, kde prikladám fakty, fotky a zmluvy, či faktúry to je vec názoru a myslím si, že je to moje právo sledovať dianie v komunálnej politike a vyjadriť naň svoj názor ako občana. Určite nepotrebujem ani som si nevodil žiadnu podporu zo strany ĽSNS a to, že chcem vystúpiť v MsZ som ani s nikým pred tým nekonzultoval a nepozýval žiadny "fanklub". A na záver jej slov som nepochopil, že nemám robiť pred poslancami bu - bu - bu, aby sa ma báli a je smutné, že volený zástupca obyvateľov ako je ona (verím, že poslednýkrát) povie občanovi, že je galiba pre toto mesto a pre tento štát, keď sú tu takýto ľudia (ako ja), ktorí podľa jej slov rozširujú nepravdy, všetko negujú a potom sa poslanci boja reagovať, že čo zase bude ten Obertáš písať a publikovať.

Áno p.Kolenčíková budem si písať čo chcem to sú základné princípy demokracie, ktoré zdá sa Vám nič nehovoria a som rád, že ste sa opäť prejavili pred ľuďmi, pretože ako ste povedali ľudia poznajú aj Vás a spravia si svoj názor, každopádne verím ľuďom, že v Nitre raz skončí tradičná politika, tradiční politici a vedenia mesta sa ujmú ľudia, ktorím bude na meste a jeho obyvateľoch záležať a nebudú prezliekať stranícke tričká tak ako sa im to momentálne hodí a verím aj v to, že v Nitre je viac ľudí, ktorí vedia aká je vlastne pravda a tiež verím, že ľuďom v Nitre sa naozaj začnú otvárať oči a budú chcieť radikálnu zmenu. Celá táto šaškáreň v Nitre na verejné a neverejné skončí buď prijatím zákona, kde budú mať všetky samosprávy jednotné pravidlá, alebo sa čaká na vhodné obdobie a tesne pred voľbami sa zrazu v Nitre zázrakom spraví zmena, ale to by muselo mať podporu u väčšiny poslancov a to sa obávam niektorí nedopustia, aby sa im miešala do politiky verejnosť.Zdroj: Nitralive.sk, Pavol ObertášKomentáre  

-8 # dlhy 2017-07-11 12:10
Tri poznámky:
1. Konajú sa verejné zhromaždenia občanov v mestských častiach (na drvivej väčšine z nich sa zúčastňuje aj primátor), kde má každý možnosť vyjadriť svoj názor. Konkrétne na Klokočine boli v tomto roku tri, po jednotlivých častiach, aby to nikto z obyvateľov nemal ďaleko. Maximálna účasť na jednom stretnutí bola 6 (slovom šesť) občanov. Nezúčastnil sa ani autor článku.
2. Ktokoľvek požiada o účasť na VMČ, je mu umožnená. Konkrétne na včerajšom zasadnutí VMČ Klokočina sa zúčastnil občan, ktorý o to požiadal v piatok telefonicky Bez najmenších problémov.
3. Zápisnice zo zasadnutí sú zverejňované na informačných tabuliach. A budú aj na webe mesta.
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
+4 # Palo Obertáš 2017-07-11 12:59
Pán poslanec ďakujem za vyjadrenie pôjdem bod po bode kvôli obsiahlosti to rozdelím:
1. Verejné zhromaždenia sa konajú aj vďaka tomu že som upozornil na VMČ že o takýchto zhromaždeniach hovorí Rokovací poriadok a pani predsedkyňa bola veľmi prekvapená myslím si, že to bolo v roku 2015 a to nehovorím o stretnutiach seniorov ale o tom, že v rokoch 2013 a 2014 ani začiatkom roku 2015 takéto verejné zhromaždenia VMČ 4 neboli robené určite viete vysvetliť prečo? Ak ma moja pamäť neklame za čias keď boli zasadnutia VMČ VEREJNÉ a ja som chodil pravidelne tak Vaša otázka bola na pani predsedkyňu "Tento tu chce sedieť celé zasadnutie?" Netvrďte opak mám veľmi dobré a tenké uši. Na prvom verejnom zhromaždení pre občanov som bol a bolo tam dosť občanov aj kvôli kanalizácii Šúdol, dokonca som vystúpil s požiadavkami občanov. Ak na čo majú chodiť občania na tieto verejné zasadnutia keď jediná odpoveď bola od poslancov - BERÚ NA VEDOMIE a od roku 2015 nič.
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
-1 # dlhy 2017-07-12 10:46
Keď už bol spomenutý Šúdol.
Na uvedenom verejnom zhromaždení predniesli svoje požiadavky priamo občania Šúdola sami.
Čo sa s nimi stalo?
Dlhotrvajúci problém s pozemkami v správe Slovenského pozemkového fondu sa, práve úsilím poslancov Klokočiny, podarilo vyriešiť.
Na chýbajúcu kanalizáciu sme v rozpočte 2017 presadili čiastku 340 000 €. Btw., snažili sme sa o to dlhodobo.
Ak sa pýtate načo majú občania chodiť na takéto zhromaždenia, tak napríklad na toto.
Pekne poprosím, neprezentujte veci tak, že bez Vašej občianskej aktivity (tá je v mojich očiach v mnohom skutočné hodná pochvaly) by sa zastavila zemeguľa. Tak to jednoducho nie je.
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
+3 # Palo Obertáš 2017-07-12 11:33
Neprezentujem to tak uvádzam veci, ktoré sa udiali a nečakám, že budete s nimi súhlasiť lebo bohužiaľ taká bola realita. A s tou kanalizáciou na Šúdoli sa spýtam odkedy sa predsedníčka začala v tejto veci angažovať? Že by až jej presťahovaním na Čerešňový vrch? Tento problém je dlhodobý, takže zase sa netreba tváriť, že vyšiel na svetlo sveta toto volebné obdobie. Pán poslanec aj ja Vaše aktivity sledujem hlavne čo sa týka Nitrianskej Investičnej a jej "aktivít" za čo vďaka, že sa za nás všetkých ozývate, ale ruku na srdce a to sa budem opakovať ani jeden z vás poslancov nespravil zatiaľ nič,aby sa slovo VEREJNÉ vrátilo na VMČ a celkovo do komunálnej politiky v Nitre, skúste ma ako prvý presvedčiť o opaku.
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
-3 # dlhy 2017-07-12 18:46
Principiálna otázka znie či sa občan môže rokovania zúčastniť.
A to môže.
Bola Vám niekedy žiadosť o účasť odmietnutá?
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
+4 # Palo Obertáš 2017-07-12 21:00
Ste politik darmo čítate čo píšem aj v iných článkoch poslanci nemajú záujem presadiť VEREJNÉ VMČ a počas celého zasadnutia lebo ak nemáte čo tajiť na čo mi VMČ odhlasuje 10 minút a potom mám opustiť miestnosť čo ak chcem byť prítomný na celom zasadnutí? Pán poslanec nekazte mi mienku o Vás a neprezentujte sa tu ako poslanec, ktorý má čo tajiť lebo sa ukazujete v tom svetle ako som popísal nikto z 31 poslancov nenavrhne a nebude presadzovať zmenu Rokovacieho poriadku. Ďakujem za pochopenie.
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
+2 # Klei 2017-07-17 09:02
Áno, požiadal som si o účasť na celom zasadnutí komisie a aj výboru mestskej časti a bol som odmietnutý s tým, že môžem byť prítomný len na svojom bode. Na ostatných bodoch mi nebolo možné zúčastniť sa. Keďže som na zasadnutie prišiel načas a medzi prvými tak som bol v miestnosti skorej ako mnohý iní. Tesne pred začiatkom ma z miestnosti vykázali !
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
0 # Palo Obertáš 2017-07-17 09:32
A toto je jadro problému občan v Nitre nesmie vedieť o všetkých veciach, ale len o veciach, ktoré mu určia poslanci dúfam, že táto realita skončí novými voľbami v roku 2018.
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
-2 # dlhy 2017-07-12 18:51
Pokiaľ sa ja pamätám, tak výbor ako celok, sa o zabezpečenie financií na kanalizáciu Šúdola snažil minimálne od začiatku tohto volebného obdobia.
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
+2 # Palo Obertáš 2017-07-12 21:02
Veď to je pekné minimálne sa v tom začala angažovať predsedkyňa odkedy sa presťahovala na Šúdol, alebo sa mýlim? ;-)
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
-2 # dlhy 2017-07-13 06:37
To je rovnaká hlúposť ako spojenie Vášho vystúpenia s potleskom na zastupiteľstve.
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
+5 # Palo Obertáš 2017-07-13 09:45
Ach jaj škoda, že to nevidieť ako pani predsedkyňa bojuje aj cez pána technického riaditeľa vodární mimochodom tiež poslanca, tiež v jej klube a ako sa s vervou snaží prezentovať, že zrazu keď je tam sa to dá, ale zjavne chápem, že nepôjdete proti kolegyni. Potlesk som si nikdy nepýtal, takže o tom by bolo zbytočné polemizovať, ale mrzí ma to, že sám Vy dobre viete aká je realita roky pôsobíte v komunálnej politike a budete nás tu všetkých presviedčať o opaku, že veci sú čisté, transparentné a funguje otvorená samospráva pre občanov ale opak je pravdou a pravda bolí takže verejne to nenapíšete, ale pri osobnom rozhovore mi len dáte za pravdu. Trochu férovejšie bude keď budete komunikovať pod svojím vlastným menom ako pod prezývkou, ale aspoň Vás nikto nebude kritizovať pán poslanec na dlhého môžu. ;-) Pekný deň želám .
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
-2 # dlhy 2017-07-13 10:09
Ak mi nájdete jedno jediné moje vyjadrenie, že všetko v (nitrianskej) samospráve je čisté a transparentné, máte u mňa kartón šampanského. Ponúkam Moet.
Kritiky sa nebojím. Nie som ani bezchybný, ani neomylný.
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
+6 # Palo Obertáš 2017-07-13 13:34
Pán poslanec celkom ma táto konverzácia baví, ale poviem len jedno prečo nikto z poslancov nehovorí alebo nepíše verejne o tých nečistých politických hrách a kšeftoch vyvolených, všetci ste ticho nikto neinformuje obyvateľov o vytvorených konzorciách, o záujmoch niektorých poslancov MsZ, taktiež o predražených zákazkách a o viacerých veciach, ktoré viete že sa dejú ale všetci ste viac menej ticho z dôvodu, že na kolegov sa nedonáša, alebo prečo? Budem rád keď sa nájde poslanec ktorý napíše raz konečne pod svojím pravým menom kritický článok pre všetkých občanoch o to aké "špinavosti" sa dejú vo vedení mesta Nitry. Ale obávam sa, že toho sa pri tomto vedení nedožijem, musíme asi len vydržať ako sa vyvinú voľby v roku 2018. Ukončím opakovanou otázkou, aký máte problém navrhnúť CELÉ VEREJNÉ ZASADNUTIA VMČ?
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
+4 # Palo Obertáš 2017-07-12 11:33
Nemám s Vami osobný problém, preto sa vždy vyjadrujem aj vo svojich článkoch a príspevkoch o poslancoch a o vedení mesta a občas keď treba poukázať aj na konkrétneho poslanca tak uvediem meno jedná sa predsa o verejne činnú osobu, takže už to že VMČ 4 sa ostro ohradilo proti mojim príspevkom na FB a internete vnímam pozitívne, že stojím za zmienku, aby sa moje meno uvádzalo v zápisnici za to ak si človek otvorene povie svoj názor. VIVAT demokracia v Nitre. Želám pán poslanec veľa úspechov v boji proti korupcii v Nitre. ;-)
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
+5 # Palo Obertáš 2017-07-11 13:01
2. Ktokoľvek požiada je mu udelených a odhlasovaných 10 minút a potom odchod takže toto sú tie Vaše nie je problém je mu umožnené, ale povedz si svoje a opusti priestory zasadnutia tomu hovoríte tá otvorená samospráva pre občanov.
3. Zápisnice z VMČ sú KONEČNE zverejňované na webe mesta pozrite si staré zápisnice odkedy bola požiadavka na zverejňovanie a nikto z poslancov tak nespravil ja ich mám, ale stále ešte dosť tajíte občanom a úmyselne a toto bola pointa článku, takže vďaka že viete čo Klokočina potrebuje iste budete podľa sloganu aj postupovať pri návrhu na verejné zasadnutia VMČ prípadne komisií alebo zverejňovaniu zápisníc z komisií. Verím, že Vaša tabuľa na oznamy bude pravidelne na Čajkovského ul. aktualizovaná lebo aj keď to tak nevyzerá ľudia ju sledujú a boli tam dlho informácie od roku 2016.

Pán poslanec želám pekný deň a viac energie v presadzovaní otvorenej samosprávy pre občanov.
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
+7 # Cp 2017-07-11 14:29
Rád by som ti pripomenul ,že ty si "môj zamestnanec" a ja ťa platím. Prečo by som sa mal "ohlasovať" aby som videl ako pracuješ.
Ty si tu pre mňa ,nie opačne.
Už je čas aby ste sa zobudili. Ľudia už majú toho plné zuby. Teda vás majú plné zuby.
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
-4 # dlhy 2017-07-12 10:37
Ja pre vás, svojich "zamestnávateľo v", pracujem.
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
+1 # Cp 2017-07-12 13:24
Citovanie dlhy:
Ja pre vás, svojich "zamestnávateľov", pracujem.

A prečo sa musím ohlasovať ? Nevidím žiadny rozumný dôvod. Jednoducho prídem a budem tam . Aké ohlasovanie? Prečo? Nejaké dôvody?
Ak pracuješ nemáš s tým zrejme žiadny problém.
Kde sa robia podvody sa musia utajovat a vtedy to ohlasovanie sedí.
Už by mala sedieť vecsina z č
vás.
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
-3 # dlhy 2017-07-12 18:41
Skús začať diskutovať normálne a slušne.
Potom bude mať debata s Tebou význam.
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
+1 # PPC 2017-07-12 19:13
Citovanie dlhy:
Skús začať diskutovať normálne a slušne.
Potom bude mať debata s Tebou význam.


Čo je v mojom príspevku neslušné?
Nechápem?
Či mal som ti napísať súkromnú správu a ty by si mi schválil čo môžem písať?
Jaj no tak to si dobre mimo teda.
Lebo na otázku si mi neodpovedal. A to prečo by som sa mal na rokovanie VMČ dopredu hlásiť.

"2. Ktokoľvek požiada o účasť na VMČ, je mu umožnená."
Všetko ostatné je irelevantné.
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
+1 # Erik ja 2017-07-11 18:00
Pan poslanec dajte trocha úprimnej sebareflexie
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
-3 # SAGARMATHA 2017-07-11 22:04
Si ty ale obyčajný chazarský troll.
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
0 # Igor Hubinský 2017-07-12 07:49
Premýšlam, kde sa vzalo to hanlivé označovanie oponentov za Chazarov:)
Chazarská říše je název zaniklého státního útvaru na pomezí východní Evropy a Asie, který v době svého největšího rozkvětu v 8. a 9. století zahrnoval oblasti od dolního Dněpru a Krymu až ke Kaspickému moři a úpatí severovýchodníh o Kavkazu. Viac na
https://cs.wikipedia.org/wiki/Chazarsk%C3%A1_%C5%99%C3%AD%C5%A1e
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
0 # Laco 2017-07-11 14:57
Palo Obertas: Len jedna otazka, skutocne ste tam mal podporovatelov zo strany LSNS?
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
+3 # Michal Šimonek 2017-07-11 15:03
To je taká blbosť - to mohla len madam Kolenčíková vymyslieť.
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
+9 # Palo Obertáš 2017-07-11 15:37
Vyzerám na to, že by som ich potreboval, boli tam kvôli petícii proti ubytovniam a sedeli tam, to že môj prejav sa im asi pozdával a odmenili ho potleskom to nebolo ani plánované ani nič. Ja osobne som proti všetkým hnutiam a stranám, ktoré potláčajú ľudské práva, stačí tak?
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
+2 # Laco 2017-07-12 10:24
Nemyslel som to v zlom. Cisto informacne. Dakujem za pozitivnu odpoved. ;-)
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
-4 # dlhy 2017-07-12 10:48
Takáto interpretácia je úplná hlúposť.
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať

Pridať komentár

Bezpečnostný kód
Obnoviť