Čierna skrinka

Chodník pri SPU


Z časti vyriešené: Cyklotrasa?