Čierna skrinka

Mesto dalo odstrániť čiernu skládku za Nitrou


List od čitateľa: Potkany pod Chrenovským mostom