Hradný kopec po zosuve pôdy - potrubie je odstavené, k ďalšiemu zosunu by nemalo prísť

Západoslovenská vodárenská spoločnosť (ZsVS) zabezpečí odtrhnutú časť cesty a dá vypracovať hydrogeologický prieskum. Prasknuté potrubie, ktoré nehodu spôsobilo zostane natrvalo odstavené

Minulý týždeň prišlo k zosuvu pôdy na hradnom kopci a to na konci Samovej ulice pri zábradlí.

"V dopoludňajších hodinách mestskí policajti preverovali oznam o zosuve pôdy na Nitrianskom hrade medzi ulicami Samova a Hradná smerom k ulici Malá. Hliadka mestskej polície zistila, že uprostred cesty na kraji hradného svahu je diera hlboká asi dva metre a dlhá približne šesť metrov, pričom zemina z odtrhnutého miesta sa zosunula dolu hradným kopcom. V priehlbine sa nachádzalo obnažené vodovodné a elektrické vedenie," informuje mestská polícia na svojej webstránke.

Na Mestskom úrade v Nitre sa včera stretli zástupcovia Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti (ZsVS), Biskupského úradu, Krajského pamiatkového úradu a Mesta Nitra, aby riešili zosun pôdy na hradnom kopci. Prvotné zabezpečenie miesta nehody vykonalo Mesto Nitra ešte minulú stredu, teda v deň zosunu. "Dnes sme sa dohodli na ďalších konkrétnych úlohách, ktoré budú najmä v réžii Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti," hovorí viceprimátor Nitry Daniel Balko. Mesto medzičasom lokalitu pravidelne monitoruje prostredníctvom hliadok Mestskej polície. Stavebný úrad kvôli zaisteniu bezpečnosti vydal na územie hradného kopca stavebnú uzáveru. Na mieste nehody pribudli zátarasy.

ZsVS sa zaviazala, že v priebehu jedného mesiaca vykoná dočasné zabezpečenie odtrhnutej časti cesty na Samovej ulici. "Dáme vypracovať hydrogeologický prieskum na území dotknutom poruchou vodovodného potrubia a následne pristúpime k odpratávaniu priestorov," hovorí riaditeľka odštepného závodu ZsVS Nitra Margita Kršáková. Podľa Kršákovej samotné odpratávanie spadnutej zeminy chvíľu potrvá, pretože tá musí najprv vyschnúť, aby sa predišlo prípadnému ďalšiemu uvoľneniu pôdy. "Akonáhle dostaneme od statika zelenú, môže prísť k spevneniu svahu a odpratávaniu," dopĺňa Kršáková. Podľa statika Alojza Bojdu budú miesto zabezpečovať vankúšovou metódou. V praxi to znamená, že miesto sa zasype zeminou a prekryje fóliou.

Po prvotnej fáze, v ktorej sa zabezpečí a dá do pôvodného stavu miesto minulotýždňového zosuvu, sa pristúpi k prieskumu širšieho okolia a určia sa prípadné ďalšie rizikové plochy. Táto druhá fáza by mala trvať približne pol roka a bude predmetom rokovaní medzi Mestom Nitra, Biskupským úradom, ZsVS a Krajským pamiatkovým úradom.Zdroj: Mesto Nitra, www.mspnitra.skPridať komentár

Bezpečnostný kód
Obnoviť