Na ustanovujúcom Mestskom zastupiteľstve v Nitre sa bude rozhodovať aj o zložení Mestskej rady v Nitre a komisií Mestského zastupiteľstva v Nitre. Program tu

Za členov Mestskej rady v Nitre sú navrhnutí:

1. Michaela Hefková, Tím Hattas
2. Peter Mezei, Tím Hattas
3. Oliver Pravda, Tím Hattas
4. Filip Barbarič, Tím Hattas
5. Daniel Balko, DKPS
6. Ján Greššo, DKPS
7. Ján Vančo, DKPS
8. Anna Šmehilová, Tím pre Nitru
9. Peter Oremus, NEKA


Za členov komisií sú navrhnutí:

*Do komisií budú doplnení zástupcovia z radov občanov

1. Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre financovanie, správu majetku a podnikateľskú činnosť:

Predseda: Ján Greššo
Členovia: Roman Ágh, Filip Barbarič, Dávid Moravčík, Peter Oremus, Miroslav Gut, Jozef Slíž


2. Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre dopravu

Predseda: Michaela Hefková
Členovia: Peter Mezei, Miloš Dovičovič, Ladislav Turba, Štefan Štefek, Peter Košťál


3. Komisia pre územné plánovanie, architektúru, verejný priestor a investičnú činnosť

Predseda: Peter Mezei
Členovia: Erik Král, Dávid Moravčík, Oliver Pravda, Miloš Dovičovic, Pavel Varga


4. Komisia pre sociálne veci a bytové otázky

Predseda: Anna Šmehilová
Členovia: Filip Barbarič, Petra Ajdariová, František Hollý, Adriana Filipová, Janka Buršáková


5. Komisia pre kultúru a kreatívny priemysel

Predseda: Erik Král
Členovia: Tomáš Jursa, Daniel Balko, Ján Vančo, Petra Ajdariová, Pavol Obertáš


6. Komisia pre mládež, školstvo a vzdelávanie

Predseda: Miloslav Hatala
Členovia: Peter Bakay, Anna Šmehilová, Tomáš Jursa, Marta Rácová


7. Komisia pre šport

Predseda: Oliver Pravda
Členovia: Peter Bakay, Ján Greššo, Róbert Rathouský, Peter Košťál, Jozef Stümpel


8. Komisia pre miestny rozvoj, cestovný ruch a zahraničné vzťahy

Predseda: Daniel Balko
Členovia: Ján Vančo, Jarmila Králová, Roman Ágh, Janka Buršáková


9. Komisia pre životné prostredie, verejný poriadok a komunálne činnosti

Predseda: Jarmila Králová
Členovia: Michaela Hefková, František Hollý, Róbert Rathouský, Ladislav Turba, Pavol Obertáš


10. Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

Bude doplnené.


11. Komisia na prešetrenie sťažnosti proti činnosti poslanca mestského zastupiteľstva, primátora mesta a hlavného kontrolóra

Bude doplnené.Zdroj: Nitralive.sk