Ako dopadne verejný prísľub predsedu vlády Róberta Fica daný v živom TV vysielaní z roku 2016 smerovaný k občanovi Cerulíkovi pri výstavbe automobilky Jaguar Land Rover?

Pýtam sa preto: Komu a čomu má občan v našom štáte teda veriť?

Dňa 25. februára 2016 sa v súvislosti s megainvestíciou automobilky Jaguar Land Rover uskutočnila tlačová beseda v Priemyselnom parku v Nitre, vysielaná v priamom prenose na spravodajskej televíznej stanici TA3, na ktorej sa zúčastnili vrcholní predstavitelia štátu, a to vtedajší predseda vlády Róbert Fico a štátny tajomník Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a zároveň splnomocnenec vlády SR pre prípravu a realizáciu strategických parkov Viktor Stromček.

Na tejto tlačovej besede padla v súvislosti s problematikou zákonnosti celého procesu z hľadiska posudzovania vplyvov výstavby automobilového závodu na životné prostredie aj otázka redaktora RTVS Filipa Szorada týkajúca sa podania žaloby v tejto veci, ktorú som ja Roman Cerulík ako žalobca podal na príslušnom Krajskom súde v Nitre, pričom v rámci odpovede reagoval aj vtedajší premiér Róbert Fico, keď vo vzťahu k mojej osobe v snahe vyvolať dojem, že sa z mojej strany ako žalobcu jedná len o akési obštrukčné konanie ako vlastníka pozemkov zaradených v Strategickom parku v Nitre na Zobori vytvorenom pre predmetnú výstavbu, vyhlásil citujem: „Toto je pre nás nepodstatná vec, pretože nikto mu neublížil, jednoducho jeho pozemky nepotrebujeme. A pokiaľ sa rozhodne, že bude sám rozvíjať svoj zámer, no nech ho rozvíja, nikto mu v tom nebude brániť...“.

V kontexte vyššie uvedeného najmä s ohľadom na posúdenie dôveryhodnosti vyhlásenia predsedu vlády SR, vtom čase Róberta Fica, ako najvyššieho predstaviteľa výkonnej moci a jedného z najvyšších ústavných činiteľov som sa teda z hľadiska určitých legitímnych očakávaní po vyššie uvedenej tlačovej besede zariadil a spoľahol sa na to, že na mojich pozemkoch zaradených v Strategickom parku v Nitre si môžem a budem môcť rozvíjať a realizovať svoje zámery tak, ako to pán premiér Fico výslovne uviedol. Vo výsledku sa však stalo to, že ma 24.4.2018 vyvlastňujú !!! Konkrétne ma vyvlastňuje Okresný úrad Nitra, pričom nerešpektuje právne istoty a legitímne očakávania občana, ktoré mu boli, opakujem, adresované dokonca najvyšším predstaviteľom výkonnej moci a vlády SR Róbertom Ficom, a to že moje pozemky veľkého rozsahu v Nitre na Zobori štát nepotrebuje !!!

Vyššie uvedené skutočnosti sú z hľadiska svojej povahy veľmi významné, keďže v právnom štáte musí platiť určitý princíp právnych istôt a tým aj legitímnych očakávaní a keď sa výslovne vyjadrí najvyšší predstaviteľ výkonnej moci v štáte k určitej otázke priamo sa dotýkajúcej určitého občana a priamo a konkrétne jemu osobne adresuje takýto verejný prísľub, podľa ktorého sa má zariadiť, je plne na mieste, že sa tento občan dôvodne spoľahne na takýto verejný prísľub. V tomto prípade však došlo k pravému opaku, občanovi, čiže tento krát konkrétne mne, bezprostredne hrozí ujma veľkého rozsahu (vyvlastnením má prísť k „rozbitiu“ mojich stavebných pozemkov v Nitre na Zobori a tým k zmareniu mojich takmer 15 ročných realitných zámerov s týmto majetkom, a to všetko za vyvlastniteľom, ktorým je obchodná spoločnosť MH Invest, s.r.o., navrhovanú zlomkovú cenu z reálnej hodnoty pozemkov, a to všetko za mocenskej asistencie Ministerstva dopravy a výstavby SR a „politického“ Okresného úradu v Nitre) a verejná moc ani len náznakom nedáva na vedomie, že by mal byť vzatý zreteľ na takéto legitímne očakávania občana plynúce z verejných vyhlásení vrcholného predstaviteľa vlády SR vtedajšieho premiéra Róberta Fica.

Toto je obraz „právneho štátu“ na Slovensku v dnešnej dobe...
Pýtam sa preto: Komu a čomu má občan v našom štáte teda veriť?
Budeme si svoje práva musieť ozaj všetci chrániť mimo Slovenska na Európskom súde pre ľudské práva až v Štrasburgu?

Roman Cerulík

Pridať komentár

Bezpečnostný kód
Obnoviť