Mesto Nitra predá pozemky pod bývalou lanovkou

Predmetné pozemky sa nachádzajú pod trasou bývalej lanovky buď v oplotení spolu s nehnuteľnosťami v súkromnom vlastníctve, alebo tvoria priľahlé susedné pozemky

Uznesením Mestskej rady v Nitre č. 630/2017-MR zo dňa 17.10.2017 Mestská rada v Nitre uložila vedúcemu odboru majetku pripraviť na zasadnutie mestského zastupiteľstva materiál na zámer odpredaja pozemkov vo vlastníctve Mesta Nitra pod bývalou lanovou dráhou.

Predmetné pozemky sa nachádzajú pod trasou bývalej lanovky buď v oplotení spolu s nehnuteľnosťami v súkromnom vlastníctve, alebo tvoria priľahlé susedné pozemky.

Mesto Nitra pozemky odpredá buď majiteľom spomínaných nehnuteľností, susedom alebo v prípade nezáujmu formou priameho predaja, minimálne za cenu podľa znaleckého posudku, ak hodnota nehnuteľností bude do 40 000 €, resp. formou OVS (Obchodná verejná súťaž), ak hodnota nehnuteľnosti podľa ZP bude vyššia ako 40 000 €.

Celková výmera pozemkov pod lanovou dráhou predstavuje 16 394 m2, z toho výmera pripadajúca na Mesto Nitra predstavuje 5574 m2. Odbor majetku eviduje viacerých záujemcov o prenájom, prípadne o odkúpenie pozemkov pod bývalou lanovkou.

Lanovka NitraZdroj: www.nitra.sk, 34 – Mat. č. 1230/2017 - Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry (pozemky pod lanovou dráhou v k. ú. Zobor)Komentáre  

+2 # Michael 2017-11-29 17:30
škoda..
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
+8 # CT vlny 2017-11-29 20:16
Tento bod sa už v predvolebnej kampani neobjaví. Nahradí ho replika - smart city už zajtra.
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať

Pridať komentár

Bezpečnostný kód
Obnoviť