V školškom roku 2017/2018 nastúpilo v Nitre do škôl 6155 žiakov

V pondelok 4. septembra sa začal nový školský rok 2017/2018, v Nitre do tried základných škôl nastúpilo spolu 6155 žiakov

V pondelok 4. septembra sa začal nový školský rok 2017/2018, v Nitre do tried základných škôl nastúpilo spolu 6155 žiakov. Ide o školy, ktorých zriaďovateľom je Mesto Nitra. Do prvého ročníka nastúpilo 741 prvákov.

Novinky, ktoré uvádza Mesto Nitra na svojej webstránke:

"V novom školskom roku mesto pripravilo na základných školách novinky. Vo vyučovacom procese, pre žiakov ôsmych ročníkov, bude zvýšený počet hodín dejepisu, pokračovať bude aj výučba cudzích jazykov už na prvom stupni ZŠ, ale aj prehlbovanie vedomostí v rámci informatiky a ďalších dôležitých predmetov, ktoré budú žiaci potrebovať na gymnáziách, stredných školách a učilištiach. Na ZŠ Šcasného bude v prevádzke komunitné centrum, pokračovať bude tiež národný projekt terénnej sociálnej práce na Orechovom dvore.

V rámci voľnočasových aktivít bude od 1. januára 2018 bude v platnosti aktualizovaná novela financovania školských klubov. Mesto ponúkne deťom opäť množstvo aktivít a krúžkov v rôznych oblastiach. Zvýšený tiež bude počet plaveckých kurzov a ďalších športových aktivít pre deti v rámci kandidatúry Nitry na Európske mesto športu 2018.

Začiatok školského roka bol aj v materských školách. V zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nitry je 26 materských škôl a jedna základná škola s MŠ (Novozámocká). Do mestských materských škôl nastúpilo 2673 detí. Nové triedy budú na MŠ Alexyho a MŠ Okružná, z dotácie je v pláne vybudovanie tried na Dobšinského ulici."Zdroj: www.nitra.skPridať komentár

Bezpečnostný kód
Obnoviť