Zápisnice z VMČ (Výbor mestskej časti) stále nie sú na webstránke mesta, zverejňovanie schválili v júli

Zápisnice by podľa uznesenia zastupiteľstva z dňa 29.6.2017 mali byť zverejňované na webstránke mesta

Výbory mestských častí v Nitre sa schvádzajú minimálne raz za mesiac, po zasadnutí sú všetky prerokované záležitosti zapísané do zápisnice. Nakoľko sú výbory neverejné, jediná možnosť ako zistiť, čo sa na zasadnutí riešilo, je prečítať si zápisnicu.

Mesto Nitra sa prezentuje ako samospráva otvorená verejnosti, reálne to však minimálne pri spomínaných výboroch pravdou nie je. Občania majú možnosť sa na zasadnutí zúčastniť, je však potrebné sa dopredu nahlásiť. Čo sa teda deje za zatvorenými dverami je pre verejnosť tabu.

Krokom vpred je zdá sa schválenie uznesenia dňa 29.6.2017, kedy Mestské zastupiteľstvo v Nitre schválilo Dodatok č.3 k Rokovaciemu poriadku výborov v mestských častiach v Nitre. V článku 8, Organizačno-technické zabezpečenie zasadnutí výboru, v ods. 7 na konci odseku sa dopĺňa nová veta znenia: „Zápisnice podpísané predsedom VMČ sa zverejňujú na webovom sídle Mesta Nitry.“ S účinnosťou dňom schválenia v Nitre dňa 04.07.2017.

Do dnešného dňa nie je na webstránke Mesta Nitry zverejnená ani jedna zápisnica! Napadol mi len jeden dôvod - bude v tom nejaká SMART fičúra, v ktorej sa ja ako občan nemôžem vyznať. SMART zápisnice!

Ak by Vás zaujímalo čo tie VMČ vlastne sú, čo sa na nich rieši a podobne, prečítajte si rokovací poriadokZdroj: Nitralive.skKomentáre  

+3 # Samo 2017-08-14 09:38
Navyše treba dodať, že ak si vopred listom požiadate že chcete byt na celom zasadnutí tak Vám to neumožnia. Pustia Vás dnu iba na jeden vopred vybraný bod rokovania a potom Vás vyhodia. Prípadne Vás zavolajú až na konci k diskusie, ktorá je na konci každého zasadania po prerokovaní ich celého programu.
Všetko sa deje TAJNE.
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
+3 # mano131 2017-08-14 13:35
Niekedy stačí chcieť: http://klokocina.obertas.sk/vmc-5-poslanci/zapisnice-zo-zasadnutia-vmc-5/?fdx_switcher=true
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať

Pridať komentár

Bezpečnostný kód
Obnoviť