Výbor mestskej časti č.3 Čermáň informuje (jún 2017)

Informácie z mestskej časti Čermáň

Vážení spoluobčania, som rád, že mám opäť priestor znovu sa vám prihovoriť prostredníctvom týždenníka ECHO. Chcem vás oboznámiť, čo sa v našej mestskej časti realizuje a čo sa v najbližšom čase pripravuje.

Z investičných akcií sa zrealizovala súvislá oprava Červeňovej ulice a Ulice J. Mrvu. Pripravuje sa súvislá oprava Bottovej ulice v úseku od Golianovej po Inoveckú ul. a súvislá oprava chodníkov na Dolnočermánskej ul. v úseku od Cabajskej po Tehelnú ulicu. Ďalej by som vás chcel informovať, že sa pripravuje nový projekt na športovú halu na Hlbokej ul. v areáli bývalej telocvične, ktorý bol po požiari kompletne vyčistený. Pripravuje sa výstavba nájomných bytov na Čermáni – rekonštrukciou bývalej ubytovne na Hlbokej ul. Pripravené sú projekty na revitalizáciu parku Borina pre účely vytvorenia oddychovej zóny v lokalite mestskej časti Čermáň s napojením na cyklistické trasy. Projekt cyklotrasy ktorá spája mestskú časť Klokočina, Čermáň a Staré mesto. Cyklotrasa začína na Dolnočermánskej k lesoparku Borina a končí na Autobusovej stanici. V súčasnosti bol predložený projekt a žiadosť na čerpanie finančných prostriedkov z fondov EÚ.

VMČ sa zaoberá aj problematikou nedostatku parkovacích miest na Hlbokej ul. a Potravinárskej ul. Pripravené sú projekty na rozšírenie parkovacích miest a tento rok sa plánujú vybudovať nové parkovacie miesta na Hlbokej medzi bytovými domami č.53 – 55. Pokračujeme v budovaní nových autobusových prístreškov na Hanulova ul. a pri MŠ Dolnočermánska, postupne by mali byť vymenené za nové všetky autobusové prístrešky na zastávkach MAD. Čo sa týka údržby zelene, chcem vyzdvihnúť prácu firmy Greenery, s.r.o. za kvalitnú prácu, čisté a vykosené trávniky na verejných mestských pozemkoch, ktorá vzorne urobila II. kosbu v stanovenom termíne. Z kultúrno-spoločenských podujatí by som chcel spomenúť Deň matiek, ktorý sa uskutočnil v Dome Matice slovenskej. Chcel by som touto cestou poďakovať pani riaditeľke a učiteľkám MŠ Golianova a deťom za pekný kultúrny program, ktorý pripravili ku dňu Matiek. Na záver by som vám chcel zaželať príjemnú dovolenku a všetkým deťom veselé prázdniny.

Jozef Slíž, predseda VMČ č.3Zdroj: Newsletter Mesta Nitry č.24


Sponzor spravodajstva


Pridať komentár

Bezpečnostný kód
Obnoviť