Výbor mestskej časti č.3 Čermáň informuje (jún 2017)

Informácie z mestskej časti Čermáň

Vážení spoluobčania, som rád, že mám opäť priestor znovu sa vám prihovoriť prostredníctvom týždenníka ECHO. Chcem vás oboznámiť, čo sa v našej mestskej časti realizuje a čo sa v najbližšom čase pripravuje.

Z investičných akcií sa zrealizovala súvislá oprava Červeňovej ulice a Ulice J. Mrvu. Pripravuje sa súvislá oprava Bottovej ulice v úseku od Golianovej po Inoveckú ul. a súvislá oprava chodníkov na Dolnočermánskej ul. v úseku od Cabajskej po Tehelnú ulicu. Ďalej by som vás chcel informovať, že sa pripravuje nový projekt na športovú halu na Hlbokej ul. v areáli bývalej telocvične, ktorý bol po požiari kompletne vyčistený. Pripravuje sa výstavba nájomných bytov na Čermáni – rekonštrukciou bývalej ubytovne na Hlbokej ul. Pripravené sú projekty na revitalizáciu parku Borina pre účely vytvorenia oddychovej zóny v lokalite mestskej časti Čermáň s napojením na cyklistické trasy. Projekt cyklotrasy ktorá spája mestskú časť Klokočina, Čermáň a Staré mesto. Cyklotrasa začína na Dolnočermánskej k lesoparku Borina a končí na Autobusovej stanici. V súčasnosti bol predložený projekt a žiadosť na čerpanie finančných prostriedkov z fondov EÚ.

VMČ sa zaoberá aj problematikou nedostatku parkovacích miest na Hlbokej ul. a Potravinárskej ul. Pripravené sú projekty na rozšírenie parkovacích miest a tento rok sa plánujú vybudovať nové parkovacie miesta na Hlbokej medzi bytovými domami č.53 – 55. Pokračujeme v budovaní nových autobusových prístreškov na Hanulova ul. a pri MŠ Dolnočermánska, postupne by mali byť vymenené za nové všetky autobusové prístrešky na zastávkach MAD. Čo sa týka údržby zelene, chcem vyzdvihnúť prácu firmy Greenery, s.r.o. za kvalitnú prácu, čisté a vykosené trávniky na verejných mestských pozemkoch, ktorá vzorne urobila II. kosbu v stanovenom termíne. Z kultúrno-spoločenských podujatí by som chcel spomenúť Deň matiek, ktorý sa uskutočnil v Dome Matice slovenskej. Chcel by som touto cestou poďakovať pani riaditeľke a učiteľkám MŠ Golianova a deťom za pekný kultúrny program, ktorý pripravili ku dňu Matiek. Na záver by som vám chcel zaželať príjemnú dovolenku a všetkým deťom veselé prázdniny.

Jozef Slíž, predseda VMČ č.3Zdroj: Newsletter Mesta Nitry č.24Komentáre  

+3 # Občan 2017-09-28 11:56
Na Vašom mieste by som nerozprával o súvislej oprave Červeňovej ulice, pretože opravená bola iba jedna tretina z celkovej dĺžky. A už vôbec sa nedá rozprávať o oprave chodníka, ktorý vykazuje absolútne nedostatky, najmä z hľadiska požiadaviek vyhlášky 532/2002 Z.z.. Chodník je jednoducho akási zlátanina množstva rôzneho asfaltu v nerovnakých sklonoch, priečny sklon je priečnym v každom smere, nehovoriach o bezbariérovosti .
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
+2 # Občan 2017-10-24 10:03
A opäť je tu oprava Bottovej ulice, opravená je síce krásne, ale čo tých 10 m v kontakte s ulicou Galbavého a Inovecká, to Vám už nezvýšil asfalt alebo si potreboval nejaký poslanec vyasfaltovať dvor?
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
+2 # Michal Šimonek 2017-10-24 10:55
Nuž to je tá nekoncepčnosť v Nitre... treba opravovať súvisle celé ulice a postupne nie skákať raz tú ulicu, potom tamtú...
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
0 # Občan 2017-11-08 09:58
Bude sa výbor mestskej časti niekedy zaoberať aj nevhodným parkovaním vozidiel na uliciach a chodníkoch Čermáňa? Viem, že vozidiel je viac ako parkovacích miest, ale parkovanie vozidla na komunikáciách alebo chodníkoch je prejavom arogancie jednotlivca voči spoločnosti, zneužívaním verejného majetku pre vlastné obohacovanie a potreby. Niekedy je parkovanie na komunikácii len obyčajnou lenivosťou jednotlivca, ktorému sa nechce otvárať bránu na svoj pozemok alebo vypratať zabordelovanú garáž, v ktorej môže svoje vozidlo odstaviť. Možno by bolo riešením zjednosmernenie ulíc, pričom jeden jazdný pruh by bolo možné využiť pre parkovanie.
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať

Pridať komentár

Bezpečnostný kód
Obnoviť