Zápis detí do materských a základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitry pre školský rok 2017/2018

Informácie o zápise detí

Zápis do prvého ročníka základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitry sa uskutoční v dňoch 03.04.2017 – 07.04.2017 v jednotlivých školách.

Podrobné informácie získate na webových sídlach základných škôl, alebo ich telefónnych číslach:

ZŠ kniežaťa Pribinu, Andreja Šulgana 1, www.zspribinunr.edupage.org, 65 11 832
ZŠ Beethovenova 11, www.zsbeethovenova.edupage.org, 65 11 186
ZŠ Benkova 34, www.zsbenkova.sk, 77 31 015
ZŠ Cabajská 2, www.zscabajska.edupage.org, 77 20 040
ZŠ kráľa Svätopluka, Dražovská 6, www.zszobor.edupage.org, 74 12 379
ZŠ Fatranská 14, www.zsfatranskanr.sk, 65 86 045
ZŠ Krčméryho 2, www.zskrcmeryho.sk, 77 28 381
ZŠ Na Hôrke 30, www.zsnahorke.edupage.org, 77 32 964
ZŠ Nábrežie mládeže 5, www.zsnm.edupage.org, 65 54 538
ZŠ s MŠ Novozámocká 129, www.zsmsnovozamocka.edupage.org, 74 15 211
ZŠ Ščasného 22, www.zsdrazovce.edupage.org, 65 62 145
ZŠ Škultétyho 1, www.zsskultetyhonitra.edupage.org, 65 18 946
ZŠ Topoľová 8, www.zstopolovanr.edupage.org, 64 10 031
ZŠ Tulipánová 1, www.zstulipanova.edupage.org, 74 17 106


Zápis detí do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitry pre školský rok 2017/2018 „Dni otvorených dverí“ vo všetkých MŠ v dňoch 9. 5. 2017 a 10. 5.2017 v čase od 14.30 hod do 16.30 hod.

Žiadosti o prijatie detí do materských škôl budú prijímať riaditeľky MŠ:

v priestoroch Mestského úradu v Nitre v kongresovej sále (č. dverí. 634 - 1. poschodie)
v dňoch od 15. 5. 2017 do 19.5.2017 ( podľa priloženého harmonogramu)
v čase od 8.00 hod. do 16. 00 hod

Pondelok – 15.5.2017 pre:
MŠ Zvolenská 23
MŠ Beethovenova 1
MŠ Čajkovského 3
MŠ Nedbalova 17

Utorok – 16.5.2017 pre:
MŠ Bazovského 1
MŠ Benkova 17
MŠ Alexyho 26
MŠ Golianova 1
MŠ Dolnočermánska 57
MŠ Novomeského 19

Streda – 17.5.2017 pre:
MŠ Nábrežie mládeže 7
MŠ Topoľová 6
MŠ Štiavnická 1
MŠ Za Humnami 28
MŠ Ľudovíta Okánika 6
MŠ Okružná 1, Janíkovce

Štvrtok – 18.5.2017 pre:
MŠ Rázusova 26
MŠ Párovská 36
MŠ Piaristická 12
MŠ Štefánikova 128
MŠ Staromlynská 2
MŠ Mostná 1

Piatok – 19.5.2017 pre:
MŠ Vansovej 6
MŠ Platanová 3
MŠ Hospodárska 7
MŠ Belopotockého 2, Dražovce

Pri zápise zákonný zástupca dieťaťa predloží žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy, potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, k nahliadnutiu rodný list dieťaťa. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

Pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sú vytvorené podmienky:

v MŠ Nábrežie mládeže: trieda pre deti s mentálnym postihnutím,
v MŠ Piaristická – trieda pre deti s poruchami zraku,
v MŠ Štiavnická - pre deti s poruchami sluchu,
v MŠ Nedbalova – pre deti s diabetes

Formulár žiadosti je zverejnený na www.nitra.sk, www.msnitra.org, alebo si formulár môže zákonný zástupca vyzdvihnúť v deň zápisu na Mestskom úrade.

Informácie o zápise:

- v jednotlivých materských školách, webové sídlo materských škôl: www.msnitra.org,
- Mestský úrad v Nitre, odbor školstva, mládeže a športu, tel. kontakt: 037/ 650 22 76, internetová stránka: www.nitra.sk,
- e- mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.Zdroj: www.nitra.skPridať komentár

Bezpečnostný kód
Obnoviť