Mesto Nitra získalo od ratingovej agentúry pozitívne hodnotenie, údajne je príkladom pre iné samosprávy

Mestu Nitra bolo priradené dlhodobé ratingové hodnotenie v kategórii transakcií v domácej mene A-. Krátkodobé ratingové hodnotenie Mesta Nitra zodpovedajúce uvedenému dlhodobému ratingovému hodnoteniu je S2. Výhľad ratingu je stabilný.

Mesto Nitra získalo od ratingovej agentúry European rating agency, a.s. pozitívne dlhodobé ratingové hodnotenie A- s platnosťou dvanásť mesiacov od dňa 17.2.2017.

Túto bombastickú správu miestne bulvárne médiá rýchlo rozšírili. Podľa nej žijeme v meste, ktoré je príkladom pre mestské samosprávy. Nitrančania sa musia za hlavu chytať, keď takéto niečo čítajú...

Rating bude stáť mesto 3000€, pričom si ho mesto u spomínanej agentúry dalo vypracovať už niekoľko krát. Medzi aktuálnymi ratingovými hodnoteniami sa v zozname na webstránke agentúry okrem Nitry žiadne iné mesto nenachádza. To v podstate hovorí za všetko. Kúpili sme si pozitívny rating, ktorý nemá žiadnu výpovednú hodnotu, pretože nezohľadňuje realitu v Nitre.

Rating Agency, ktorá hodnotila hospodárenie mesta Nitry vo svojej správe, okrem iného, konštatovala: „Nitra je vo viacerých oblastiach príkladom pre mestské samosprávy. Ide napríklad o úspešné riadenie financií, potenciál v prebiehajúcej investícii Jaguar Land Rover, ktorá bude pozitívnym impulzom pre zlepšenie hospodárskej situácie v regióne a následne pravdepodobne aj s priaznivým dopadom na rozpočet mesta.“

Pozitívne je podľa agentúry napríklad vypracovanie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mesta Nitry na obdobie rokov 2015 - 2023 - áno toho programu, v ktorom nie je ani zmienka o investícii Jaguar Land Rover. Práve táto investícia je podľa agentúry ďaľším potenciálom pre rozvoj mesta. Automobilka je vo výstavbe a Mesto Nitra do dnešného dňa nezareagovalo na túto pre nielen pre Nitru významnú investíciu. Výstavba bytov absentuje, mesto nereaguje na katastrofálnu dopravnú situáciu v meste a to ešte len bude "sranda" o pár rokov.

Agentúra vyzdvihuje aj dokumenty:

- Koncepcia cyklistickej dopravy v meste Nitra
- Stratégia riešenia problematiky ľudí bez domova v meste Nitra na roky 2016-2019
- Aktualizácia II. Komunitného plánu sociálnych služieb v meste Nitra na roky 2013-2018 s výhľadom do roku 2020
- Koncept Smart City – Inteligentné a moderné mesto
- Plán udržateľnej mobility mesta a na výstavbu cyklotrás

Pozitívne investície podľa správy ratingovej agentúry:

- dostavba kúpaliska Sihoť (predpokladané ukončenie v roku 2018)
- výstavba futbalových ihrísk s umelou trávou
- rekonštrukcia bytového domu Hlboká -Nitra Čermáň
- výstavba bytového domu nižšieho štandardu Súľovská
- nové komunitné centrum Orechov Dvor a rekonštrukcia a dobudovanie miestnych komunikácií v lokalite Orechov Dvor

Vtipne vyznieva hodnotenie hospodárenia mesta - ako vieme Nitra v podstate nemá dostatok financií na základný chod a správu (cesty, chodníky, detské ihriská, údržbu ciest, zeleň...), prečo má Nitra každý rok prebytok je záhadou... reálne žiadny prebytok nie je!

Finančné hospodárenie hodnotí agentúra ako stabilné. Výsledok hospodárenia k 31.12.2016 bol prebytok vo výške 4 230 tis. EUR, v porovnaní s rokom 2015 bol vyšší o 2 mil. EUR. Agentúra hodnotí, že mesto v analyzovanom období hospodári stabilne a má dostatok disponibilných finančných zdrojov na krytie svojich krátkodobých záväzkov.

Hodnotiaca správa

O ratingu sa dočítate na webstránke European rating agency.

Rating Mesto Nitra rok 2017 by Michal Šimonek on ScribdZdroj: Nitralive.skKomentáre  

+2 # cicik 2017-03-03 07:44
:D tí vedia ako pobaviť
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
+1 # dlhy 2017-03-03 09:22
Toto je časť "Výroku o ratingu mesta Nitra" z 18.12.2013 :
V rámci organizačno-pro cesných zmien na úrovni mestom riadených organizáciách agentúra konštatuje zlepšenie. Mesto Nitra v roku 2013 pokračovalo v začatých organizačno-pro cesných zmenách, ktoré sa dotýkali hlavne zrušenia príspevkovej organizácie Správa športových a rekreačných zariadení mesta Nitra s účinnosťou k 31.3.2014, ktorej činnosti budú prevedené na obchodnú spoločnosť Službyt s.r.o., ďalej vytvorenie tzv. mestskej stavebnej firmy v rámci existujúcej spoločnosti Nitrianska investičná s.r.o. , ktorá bude realizovať stavebné činnosti. Agentúra hodnotí realizované zmeny v mestom riadených organizáciách ako pozitívne, nakoľko prinesú efektívnejšie nakladanie s majetkom mesta ako aj ekonomické efekty v podobe finančných úspor v rozpočte mesta.
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
+2 # Michal Šimonek 2017-03-03 10:45
Ten názov by mali upraviť na Nitrianska tunelárska.
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
+1 # dlhy 2017-03-03 09:23
Pokračovanie:
Takéto "hodnotenie" dokázal ratingový výbor tejto skvelej agentúry vydať presne 6 (slovom ŠESŤ) dní po prijatí uznesenia mestského zastupiteľstva v tejto veci.
Po prečítaní tohto paškvilu a jeho porovnaní so skutočnosťou po viac ako troch rokoch sa súdny človek zhrozí.
Pod takéto bláboly sa za pár šupov dokážu podpísať vysokoškolský profesor či bývalý viceguvernér NBS.
http://www.euroratings.co.uk/images/docs/zasadnutiarv/zaznam_rv_18.12.2013_nitra.pdf
Papier, ktorý sa nehodí ani na použitie na toalete.
A za toto vyhadzuje mesto 3 000 € ročne už nejakých 5-6 rokov.
Aspoň má niekto na kávu. Lenže za naše.
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
-1 # Samo 2017-03-06 09:47
Hlavne, že mesto úvermi zaťažilo všetky svoje obchodné spoločnosti. Mesto ich musí splácať.
Ale vtipne vyznieva aj veta autora o tom, že sa nestavajú byty, lebo všade kde je v NR teraz žeriav, budú byty :/
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
0 # Michal Šimonek 2017-03-06 10:29
Mesto Nitra nestavia byty! Mal som to lepšie upresniť v článku asi... toto je článok o neschopnosti mesta, ktoré nereaguje na príchod Jaguaru.

"...Mesto Nitra do dnešného dňa nezareagovalo na túto pre nielen pre Nitru významnú investíciu. Výstavba bytov absentuje,..." - myslím si, že to z tejto vety vyplýva.
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
+1 # Shadow 2017-03-06 11:43
Pripada mi to ako hviezdna rota v Superstar. Vsetci vedeli ze nevie spievat, iba on si myslel sam o sebe ze je hviezda...
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať

Pridať komentár

Bezpečnostný kód
Obnoviť