Komisia pre kultúru, cestovný ruch a zahraničné vzťahy informuje (február 2017)

Komisia MZ v Nitre pre kultúru, cestovný ruch a zahraničné vzťahy na svojom riadnom zasadnutí v novembri 2016 prerokovala návrhy na prerozdelenie prostriedkov z dotácií

Mesto Nitra organizuje každoročne množstvo kvalitných podujatí a podporuje i podujatia a projekty realizované inými subjektmi. Komisia MZ v Nitre pre kultúru, cestovný ruch a zahraničné vzťahy na svojom riadnom zasadnutí v novembri 2016 prerokovala návrhy na prerozdelenie prostriedkov z dotácií a odporučila ich rozdelenie v návrhu rozpočtu odboru kultúry pre cieľové oblasti na rok 2017. Primátor Nitry a Mestské zastupiteľstvo ich na svojich zasadnutiach odsúhlasili.

V cieľovej oblasti: záchrana a obnova národných kultúrnych pamiatok a pamätihodností bolo podaných 6 projektov a z toho 3 projekty boli podporené: Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Nitra / Kostol sv. Štefana Kráľa Nitra - Párovce, Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Nitra / súsošie sv. Jána Nepomuckého, Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o. / Konzervácia - reštaurovanie ruín Kostola sv. Jozefa - Zoborský kláštor.

Pre cieľovú oblasť: rozvoj a ochrana duchovných hodnôt, tvorba, ochrana a šírenie kultúrnych hodnôt – do 2000 Euro bolo podaných 38 projektov a mesto Nitra podporilo 26 z nich: Centrum Slniečko, n.o. / Benefičný koncert "Bez modrín"; Emília Domanová AKCENT / Raňajky v tráve 2017, Jaroslav Oprala GARMOND NITRA / Chlapci z Vŕška, Jaroslav Oprala GARMOND NITRA / Čipovanie mláďat, Jednota dôchodcov na Slovensku, Krajská a mestská organizácia č.1 Nitra / Prehliadka tvorivosti a zručnosti seniorov, Jednota dôchodcov na Slovensku, Mestská organizácia č.3 Nitra – Janíkovce, Jednota dôchodcov na Slovensku, Mestská organizácia č. 5 Nitra - Zobor / Dôstojná staroba, Katedrálny spevokol EMERÁM v Nitre / Katedrálny spevokol Emerám v Nitre, Krajské osvetové stredisko v Nitre / Utajená krása Martinského vrchu, Miestny odbor Matice slovenskej Nitra - Janíkovce / Janíkovská studnica tradícií, Nitriansky horský spolok / Vysoké hory 2017, Nitriansky hudobný spolok - miešaný spevácky zbor Lipka, Rímskokatolícka cirkev Farnosť sv. Gorazda Nitra – Klokočina, SRRZ - Rodičovské združenie pri CVČ Domino / Mažoretky Bambuľky, SRRZ - Rodičovské združenie pri CVČ Domino /Nitra, moje mesto, SRRZ - Rodičovské združenie pri MŠ Nábrežie mládeže, SRRZ - Rodičovské združenie pri ZUŠ J. Rosinského v Nitre / Nitrianska lutna 2017, Spojená katolícka škola Nitra / Zakopaný meč pod Zoborom, Spoločnosť L. Novomeského, Klub Nitra / Novomeského Nitra 2017, Súkromné konzervatórium / "Dom Bernardy Alby", Šťastné deti, o.z. / Ahoj Kamarát, Tanečný súbor EIJA DANCE, o.z. / činnosť TS Eija Dance, Tradícia - Združenie priateľov kultúrnych tradícií Dražoviec / Sviatok nového chleba, UKF v Nitre / "D.G. Abrahamson, R. Lewis, A. P. Tecson : Jazzové pašie", UKF v Nitre / Kultúrny a komunikačný aspekt kultúrneho dedičstva sv. Cyrila a Metoda na Slovensku a v Európe, Združenie mariánskej mládeže / Letný tábor 2017.

V cieľovej oblasti: rozvoj a ochrana duchovných hodnôt, tvorba, ochrana a šírenie kultúrnych hodnôt – nad 2000 Euro predkladatelia podali 29 projektov a z toho bolo podporených týchto 21 projektov: Akadémia tanca / Tanec je naša vášeň, Asociácia Divadelná Nitra / Medzinárodný festival Divadelná Nitra 2017, Ber Cash, s.r.o. / Svätourbanské zoborské slávnosti 2017, Centrum pre rodinu - Nitra / "Aby deti otca mali, aby mali mamu" Deň rodiny 2017, Divadlo Andreja Bagara v Nitre / Mária Rázusová - Martáková: JÁNOŠÍK, Divadlo Andreja Bagara v Nitre / Miroslav Válek - Jan z Přítmí : ŽLTÝM VČELÁM ŽLTÉ VLASY, Ekotopfilm, s.r.o. - TUR / MFF Ekotopfilm - Envirofilm 2017, Homo Nitriensis - nitrianska humanitná spoločnosť / Krojová zábava, prehliadka krojov, Ing. M. Štepánek M´ART PRINT / Medzičas...Karol Félix v Nitrianskej synagóge, Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum VÚŽV Nitra / Agrofilm - 33.ročník medzinárodného filmového festivalu, Nitrianska kráľovská vínna cesta - Združenie ekologického cestovného ruchu, Podzoborské vinobranie, Priatelia Starého divadla / Nitránska verklikáreň, Priatelia vyrovnanej harmónie - CLOSE HARMONY FRIENDS / Účasť na podujatí Festival Coral de Medellín José María Bravo Márquez, Profesionálnoamatérske divadelné spoločenstvo "Le Mon" / František Perger - Život so scénou, Slavica, o.z. / Slavica Festival 2017, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre / Nitrianske univerzitné dni 2017, Spevácky zbor Nitria / zabezpečenie činnosti zboru, reprezentácia mesta, Spolok slovenských spisovateľov, Nitrianska odbočka pri FF UKF v Nitre / Almanach Nitra, Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre / Stretnutie, Setkání, Spotkanie, Találkozás, Umelecká spoločnosť TAMBORES / drumpoint Slovakia 2017, Zoborský skrášľovací spolok / Zážitková expozícia histórie kláštorov na Zobore.

Ďakujeme všetkým predkladateľom a úspešným želáme invenciu pri realizovaní ich projektov.

Jozef Trandžík, predseda KKCRaZVZdroj: Newsletter Mesta NitryPridať komentár

Bezpečnostný kód
Obnoviť