Mestská polícia obsadzuje voľné pracovné miesta na pozícii príslušník MsP – člen hliadky

Žiadosť zasielať najneskôr do pondelka 20. februára 2017 do 14.00 hod.

Výberové konanie bude uskutočnené:

Miesto: útvar MsP na Cintorínskej ulici č.6 v Nitre
Deň: utorok 28. februára 2017
Čas: 8:00 hod.

V prípade väčšieho počtu prihlásených uchádzačov bude stanovený aj druhý termín výberového konania, o ktorom budú uchádzači telefonicky včas informovaní.

1) Uchádzač (ka) musí spĺňať nasledovné požiadavky:

a) úplné stredné vzdelanie,
b) vek minimálne 21 rokov (dovŕšený vek ku dňu 20.marec 2017),
c) bezúhonnosť,
d) zdravotná a psychická spôsobilosť na prácu príslušníka a na prácu v noci,
e) vodičský preukaz skupiny B,
f) ovládanie jazdy na bicykli,
g) ovládanie úradného jazyka (slovenského jazyka).

2) K žiadosti je potrebné doložiť:
a) profesijný životopis napísaný vlastnou rukou,
b) doklad o nadobudnutom vzdelaní alebo jeho overená kópia,
c) výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
d) písomný súhlas na spracovanie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.

3) Žiadosť zasielať najneskôr do pondelka 20. februára 2017 do 14.00 hod. na adresu:

Mestská polícia, Cintorínska 6, 949 01 Nitra

4) Podmienkou prijatia je:

- splnenie požiadaviek podľa odseku 1) a 2),
- včasné doručenie žiadosti podľa odseku 3),
- úspešné absolvovanie ústneho pohovoru,
- úspešné absolvovanie psycho-diagnostického vyšetrenia,
- úspešné absolvovanie fyzických testov,
- úspešné absolvovanie diktátu a slohu zo slovenského jazyka.

Prijatí uchádzači nastúpia na odbornú prípravu príslušníkov obecnej polície 20. marca 2017, ktorá bude realizovaná v Školiacom a výcvikom stredisku pri Mestskej polícii v Nitre.

Doplňujúce otázky zasielajte na: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Poznámka:

Psycho-diagnostické vyšetrenie organizačne zabezpečí zamestnávateľ. Výdavky spojené s vykonaním psycho-diagnostického vyšetrenia a lekárske vyšetrenie zdravotnej spôsobilosti budú uhradené len prijatým uchádzačom.Zdroj: Newsletter Mesta NitryPridať komentár

Bezpečnostný kód
Obnoviť