Nájomné za telocvične mesto po sťažnostiach upraví smerom nadol

Som rád, že aj naša sťažnosť na zvýšenie cien za prenájom telocviční v zriadovateľskej pôsobnosti Mesta Nitry priniesla ovocie - hodinová sadzba by mala ísť opäť nadol

Som rád, že aj naša sťažnosť na zvýšenie cien za prenájom telocviční v zriadovateľskej pôsobnosti Mesta Nitry priniesla ovocie - hodinová sadzba by mala ísť opäť nadol. Ceny sa upravovali výrazne smerom nahor v októbri, v novom roku až prišla odozva od prenajímateľov, nakoľko veľa občanov, ktorí chodia športovať, platia polročne.

Prečo prišlo k takému výraznému zvýšenie je nepochopiteľné, som však rád, že primátor a niektorí poslanci zareagovali v podstate okamžite. Primátor hneď na sťažnosť zareagoval tým, že bude inicovať zmenu sadzby.

Vyjadrenie primátora + informácie o zvýšení ste si mohli prečítať na Nitralive 9. januára 2017.

Návrh sadzieb - pôjde do februárového zastupiteľstva

Takto vyzerá kompletný návrh VZN:

VZN telocvične

Aktuálne ceny platné od októbra 2016

1. skupina do 300 m2 20 € / 1 hod
2. skupina do 600 m2 30 € / hod
3. skupina nad 600 m2 50 / 1 hod

Sadzba, ktorá platilo do zvýšenia v októbri 2016

- pri podlahovej ploche nad 100 m2: sadzba 8,32 €/hodina, vrátane úhrady za médiá
- pri podlahovej ploche pod 100 m2: sadzba 5,20 €/hodina, vrátane úhrady za médiá

Komentár

Je dosť nepochopiteľné, že sa v októbri na zastupiteľstve schválilo zvýšenie cien za prenájom telocviční a to niekoľkonásobne. Aký bol na túto náhlu zmenu dôvod? Ak si mesto potrebuje pokryť náklady na prevádzku telocviční je to samozrejme v poriadku, prečo však taký obrovský skok? Som toho názoru, že poslanci nie vždy vedia o čom hlasujú resp. neuvedomujú si za čo hlasujú. Neverím, že zrazu niekto zistil, že treba urýchlene zvýšiť sadzbu. Nikto z poslancov nechodí športovať?

Túto zmenu si väčšina mužstiev, ktoré chodia športovať do telocviční, všimlo až v novom roku. Zvýšenie cien spôsobilo značné ohlasy po celej Nitre. Nemám informácie ako to riešili iné skupiny, naša uvažovala o tom, že športovú činnosť ukončíme. Namiesto cca 10e sme zrazu mali platiť 30e čo je dosť rozdiel.

Mesto Nitra by malo podporovať občanov pri športových aktivitách. Kolektívne športy dotujeme ročne v státisícoch, občania by nemali platiť vysoké sumy!

Adekvátna služba za zvýšenie cien?

Ak už mesto plánovalo zvýšiť ceny, prečo sa neriešil aj stav telocviční? Dostávajú občania adekvátnu službu za zvýšenú sadzbu? Na príklade telocvične pri ŽŠ Nábrežie mládeže môžem povedať, že nie. V telocvični sa posledné roky slabšie umýva - podlaha je šmykľavá a tým pádom je športovanie menej kvalitné a miestami nebezpečné. Osvetlenie by tiež potrebovalo údržbu - nesvieti celkovo 5 svetiel. Sprchy v šatniach boli niekoľko krát opravované a teda odstavené. Zjavne sa šetrilo aj na ich rekonštrukcii - sprchové hadice, ružice a držiaky sú háklivé a večne pokazené. Telocvičňa v tejto ZŠ patrí k tým "luxusnejším" v Nitre.


ZA zvýšenie cien v októbri 2016 hlasovali:

Milan Burda Ivan Gavalovič Ján Greššo Jozef Hasilla Miroslav Hatala Daniel Hecht František Hollý Štefan Klačko Renáta Kolenčíková Jozef Marko Miroslav Mikulášik Ľubomír Moravčík Martin Nemky Jozef Sliž Lívia Šumichrastová Dominika Tekeliová Ľuboš Török Jozef Trandžík Miroslav Tvrdoň Ján Vančo Pavel Varga

Zdržali sa:

Petra Ajdariová Miloš Dovičovič Miroslav Gut Peter Košťál Marta Rácová Štefan ŠtefekZdroj: Nitralive.skPridať komentár

Bezpečnostný kód
Obnoviť