Dňa 6.12.2012 bola v Nitre na Cabajskej ceste 10 slávnostne otvorená, v poradí už druhá GreenWay stanica na výmenu batérií pre flotilu elektrododávok do 3,5 tony, ktorá bude slúžiť prevažne budúcemu klientovi, spoločnosti pre veľkodistribúciu liekov a zdravotníckeho materiálu MED - ART, spol. s r.o.

Symbolickým prestrihnutím pásky spoluzakladateľom projektu GreenWay Ing. Petrom Badíkom, konateľom spoločnosti MED-ART PharmDr.Jánom Holecom a prednostom krajského úradu ŽP v Nitre Ing.Rudolfom Hlavačkom, spustili testovaciu prevádzku už druhej stanice svojho druhu na Slovensku aj v Európe. Okrem iných sa na otvorení zúčastnil aj hlavný kontrolór mesta Nitra Ing. František Halmo.

Stanica v Nitre je riešená ako „in house“, t.j. stanica zrealizovaná v už existujúcej polyfunkčnej hale v blízkosti prevádzky spoločnosti MED-ART a napriek inému stavebnému riešeniu je plne systémovo kompatibilná. Obsahuje rovnaký počet, t.j. 12 batériových boxov ako samostatne stojaca Bratislavská mobilná verzia stanice, ktorú otvorili minulý mesiac. Rozmery haly umožňujú v budúcnosti osadenie ďalších 12-tich boxov batérii, bez ďalších zásahov do konštrukcie.

Ukážka výmeny batériového boxu

GreenWay stanica Nitra


Na otvorení bola pre záujemcov predvedená ukážka výmeny batériového boxu, ktorý prebieha v stanovenom limite 7min. Táto jednoduchá výmena batérie za plne nabitú, poskytuje autu dojazd ďalších 200km. Efektívne prevádzkovanie flotily bez zdĺhavého čakania na nabitie predstavuje jednu z hlavných myšlienok systému GreenWay Operatora. GreenWay elektrododávky môžu na rozdiel od ostatných elektromobilov najazdiť denne prakticky neobmedzené množstvo kilometrov. Ich prevádzka nie je preto len ekologickou a prestížnou záležitosťou, ale hlavne výrazným ekonomickým prínosom.

Na následnej recepcii spojenou s prezentáciou sa záujemcovia oboznámili s technológiou, systémom a komplexnými službami GreenWay Operatora.

Ambíciou spoločnosti GreenWay Operator je v najbližšom období otvoriť ďalšie stanice pre výmenu batérií, v spádových oblastiach existujúcich alebo budúcich klientov, a tým zároveň vytvárať sieť, potrebnú pre ďalší rozvoj elektromobility.

Podnikateľský model GreenWay Operatora preto integruje všetky súčasti elektromobility (stanice, energiu, flotilu, servis, monitoring a call-centrum) “pod jednou strechou“. Výsledkom takejto integrácie je služba. Klient platí za využívanie elektromobilu poplatok, v ktorom sú zahrnuté všetky náklady vrátane spotrebovanej energie. Tento poplatok je možné zafixovať na obdobie jedného či dvoch rokov a cena nie je vyššia ako náklady pri prevádzke dieselového automobilu.

Zdroj: GreenWay Operator a.s.