Dom Matice Slovenskej Nitra

Dom Matice Slovenskej Nitra

Podporte tento objekt
Popis

Dom Matice slovenskej v Nitre pôsobí od 13. 1. 1995, kedy sa uskutočnilo slávnostné otvorenie budovy a umiestnenie busty zakladateľa a prvého predsedu Matice slovenskej Štefana Moysesa. Od roku 1995 Dom MS v Nitre vydáva vlastný časopis Matičný spravodajca, ktorý sa v roku 1997 premenoval na mesačník Matičné zvesti a pod týmto názvom ako občasník výchadza dodnes. Dôležitým mementom bolo slávnostné odhalenie Pamätnej tabule Karolovi Kuzmánymu na priečelí Domu MS v Nitre 15. 11. 2011. V rokoch 2009 – 2010 prebehla kompletná rekonštrukcia budovy spojená s interiérovým a technickým dovybavením pracoviska, čím začal priestor Domu Matice slovenskej v Nitre spĺňať kritériá štandardného kultúrno-osvetového pracoviska.Mapa

Powered by JoomlaGadgets


Podujatia pre tento objekt