Dražovský kostolík

Dražovský kostolík

Podporte tento objekt
Popis

Táto včasnorománska kultúrna pamiatka je z prvej polovice 11. storočia, s úpravami z 12. - 13. storočia (empora). Pôvodne patrilo toto územie k zoborskému kláštoru. Kostolík je pamiatkou ranného stredoveku a najstaršou románskou lokalitou v okrese Nitra. Budova je označená bronzovou tabuľou so stručným popisom kultúrnej pamiatky. Dražovce sú od roku 1975 časťou mesta Nitra. Prvá písomná zmienka o obci Drasei nájdeme v zoborskej listine z roku 1111. Do 15.storočia boli majetkom zoborského kláštora, po jeho zániku patrili nitrianskemu biskupstvu až do konca feudalizmu. Z konca 18.storočia pochádza obecná pečať s vyobrazením sv. Michala Archanjela s váhami, pri nohách s ležiacim čertom a s kolopisom SIGILVM DARASIENS. Napriek cholerovým epidémiám v rokoch 1831 – 1866, pri ktorých zomrelo v Dražovciach 122 ľudí, stúpol počet obyvateľov v roku 1872 na 875. Za prvej republiky sa obec rozrástla na 360 obytných domov s 1971 obyvateľmi. Po vojne sa počet do roku 1961 takmer zdvojnásobil na 2395 obyvateľov v 594 bytMapa

Powered by JoomlaGadgets


Podujatia pre tento objekt