Raňajky v tráve 2017

Raňajky v tráve 2017

Kedy

25 jún 201710:00

25 jún 201717:00

Popis

od 10.00 do 16.00 h, Dražovský kostolík, Dražovce 900 Raňajky v tráve 2017 5. ročník pikniku v magickom prostredí dražovského kostolíka. Pohoda | dobové oblečenie | slnečníky | deky | košíky | program | občerstvenie | dražovské vína. Atraktivitou pikniku je, že sa koná v duchu impresionizmu vrátane oblečenia a atmosféry, čo dotvoria dobové kostýmy, slnečníky a piknikové košíky.

Podporte akciu


Cena


Miesto konania

Dražovský kostolík

Dražovský kostolík

Táto včasnorománska kultúrna pamiatka je z prvej polovice 11. storočia, s úpravami z 12. - 13. storočia (empora). Pôvodne patrilo toto územie k zoborskému kláštoru. Kostolík je pamiatkou ranného stredoveku a najstaršou románskou lokalitou v okrese Nitra. Budova je označená bronzovou tabuľou so stručným popisom kultúrnej pamiatky. Dražovce sú od roku 1975 časťou mesta Nitra. Prvá písomná zmienka o obci Drasei nájdeme v zoborskej listine z roku 1111. Do 15.storočia boli majetkom zoborského kláštora, po jeho zániku patrili nitrianskemu biskupstvu až do konca feudalizmu. Z konca 18.storočia pochádza obecná pečať s vyobrazením sv. Michala Archanjela s váhami, pri nohách s ležiacim čertom a s kolopisom SIGILVM DARASIENS. Napriek cholerovým epidémiám v rokoch 1831 – 1866, pri ktorých zomrelo v Dražovciach 122 ľudí, stúpol počet obyvateľov v roku 1872 na 875. Za prvej republiky sa obec rozrástla na 360 obytných domov s 1971 obyvateľmi. Po vojne sa počet do roku 1961 takmer zdvojnásobil na 2395 obyvateľov v 594 byt

Dražovce
  Nitra


Mapa