Nitrianska noc múzeí a galérii 2017 - v sobotu 20. mája

V sobotu 20. mája 2017 na rôznych miestach v Nitre

V sobotu 20. mája sa v Nitre koná ďaľší ročník podujatia Noc múzeí a galérií. Svoje brány otvoria múzeá a galéria a to až do neskorých večerných hodín.

Nitrianska noc múzeí a galérii 2017

Program

DIECÉZNE MÚZEUM /18:00 – 22:00/, Nitriansky hrad

19:15 Komentovaná prehliadka múzea
20:15 Komentovaná prehliadka múzea
21:00 – Koncert Páni Času (Gotická priekopa)

Sprievodný program:
Otvorenie výstavy „Nitriansky hrad v 20. storočí“
Sokoliar Tomáš a jeho dravce


PONITRIANSKE MÚZEUM /10:00 – 24:00/, Štefánikova tr. 1

10:00 – 24:00
Prehliadka expozície a výstav, ukážky konzervovania, preparovania s možnosťou vyskúšať si niektoré techniky 12:00 – 21:00
Interaktívny program pre mládež ,,Veľkomoravský šperk – Lunica“ – tvorivá dielňa, v ktorej si môže každý vyrobiť svoj šperk z moduritu
13:00 – 22:00
Pod vedením umeleckých drotárov Jozefa Šaba a Jozefa Mačicu si v tvorivej dielni každý môže vyskúšať vyrobiť jednoduché srdiečko z drôtu a zapojiť sa do projektu Drôtované Slovensko, s možnosťou vypletenia kúsku rodného kraja na mape Slovenska z drôtu
20:00 – 22:00
Vystúpenie hudobného združenia MUSICANTICA SLOVACA


SYNAGÓGA /13:00 – 22:00/, ul. Pri synagóge

13:00 – 17:30
Prehliadky Synagógy
18:00
História a tradície Židov v Nitre, exkurz do minulosti s Katarínou Potokovou /ŽNO v Nitre/
19:30 – 22:00
Prehliadky Synagógy

Aktuálne výstavy:
SOMSIJESMESTESÚ – Pavol Hammel / Braňo Jánoš (maľba)
História a tradície Židov v Nitre
Shraga Weil: GRAFIKA


SLOVENSKÉ POĽNOHOSPODÁRSKE MÚZEUM /15:00 – 22:00/, Dlhá 92

Podujatie „Ukážky bojov z 2. svetovej vojny“
ukážky reštaurovania zbierkového predmetu
jazda vláčikom – Nitrianskou poľnou železnicou


MISIJNÉ MÚZEUM /15:00 – 22:00/, Kalvária 3
Prehliadky stálej expozície
Sprístupnenie krypty v Kostole nanebovzatia Panny Márie
Premietanie filmu o misijnej činnosti


NITRIANSKA GALÉRIA /15:00 – 22:00/, Župné námestie 3

18:00 Galéria mladých
Vernisáž výstavy Ateliér Digitálne médiá Autori: Matúš Astrab, Lucia Devečková, Filip Kmeť, Dominika Kolačkovská, Ján Krška, Mária Petrisková, Veronika Šmírová Kurátor: Matej Ivan

Priestor: Bunker
Prezentácia kurátorského výberu prác študentov ateliéru Digitálnych médií pod vedením Doc. MgA. Michala Murina, ArtD. na Fakulte výtvarných umení Akadémie umení v Banskej Bystrici.

19:00 Koncert Zamatové pazúry Autori: Adam Engler, Lucia Devečková, Barbora Horská Kurátorka: Katarína Baraníková
Priestor: Bunker
Výstavný koncert medzi-katedrového experimentálneho zoskupenia troch študentov Akadémie umení v Banskej Bystrici. Kľúčové tu sú momenty paradoxu, vtipu a irónie, ktoré vznikajú spojením vizuálnej a hudobnej časti vo finálnej podobe priamo počas koncertu/performancie, kedy je vizuál naživo mixovaný formou VJ-ingu spolu s hudbou.

14:00 a 15:00
PASTELKOVO
interaktívna tvorivá dielňa pre najmenších

Prehliadka aktuálnych výstav:

Reprezentačné sály:

4. 5. 2017 – 11. 06. 2017 Akvizície
Autori: Dávid Demjanovič a Jarmila Mitríková, Jozef Kostka, Marián Mudroch, Miroslav Nicz, Alojz Klimo, Ľubomír Stacho, Monika Pascoe Mikyšková, Ivana Sláviková, Maximilián Schurmann, Olja Triaška Stefanović a ďalší Kurátor: Ľudmila Kasaj Poláčková Výstava prezentuje výber z prírastkov zbierkového fondu Nitrianskej galérie získaných v období posledných piatich rokov. Vystavenie akvizícií je krokom inštitúcie priblížiť divákovi časť práce so zbierkovým fondom. Návštevník má možnosť vzhliadnuť diela od etablovaných autorov staršej generácie až po autorov nesúci kód mladosti, no už etablovanosti na výtvarnej scéne. Cieleným výberom galérie je dopĺňať zbierky o diela domácich umelkýň a umelcov, ktorých tvorba je nedostatočne zastúpená alebo úplne absentuje v zbierkovom fonde. Inštitúcia tak vytvára reprezentatívnu kolekciu domáceho umenia 20.storočia až po súčasnosť, ktorého význam zapadá do kontextu umenia strednej Európy.

Salón
4.05. 2017 – 11. 06. 2017 Adam Šákový Autor: Adam Šakový Kurátor: Ľudmila Kasaj Poláčková Monografická výstava Adama Šakového (1987) je prvou prezentáciou na pôde NG – tohto výrazného maliarského a fotografického talentu. Jeho autorský program je založený na analýze média (maľby) v zmysle trompe l’oeil, ale i skúmanie hraníc fotografie cez iné médium. Manieristické svetlo v maľbách, či kompozície/zátišia v zmysle Vanitas. To je súčasný eklektizmus, ktorý je príznačný pre kritické komponovanie i v maliarskom svete. Autorov maliarsky rukopis vizuálne odkazuje na diela starých majstrov v intenciách historickej maľby v súčasnom kontexte zobrazených/maľovaných vecí – máp, preparátov, anatomických schém edukuje. Projekt bude pre diváka vizuálne atraktívny aj vzhľadom k autorovmu zmyslu pre precíznosť a detail.
Zaostri svoj zrak na umenie!
súťaž pre návštevníkov aktuálnych výstav galérie, ktorá je určená pre všetky vekové kategórie.


REGIONÁLNE MÚZEUM MOJMÍROVCE /14:30 – 22:00/, Za parkom 887/23, Mojmírovce

od 15:00 vstup každú hodinu
večerná prehliadka múzea a areálu s výkladom
ukážka najzaujímavejších historických kníh z farskej knižnice – možnosť nazrieť do najstaršej knihy z roku 1583 Možnosť výstupu na povalu kaštieľa pre odvážnych – prehliadka historického odvetrávacieho systému od 17:00 stretnutie so spisovateľkou Violou Haršániovou – autorské čítanie z knihy Strašidlá a strašidielka mestečka Urmín.
Všetci účastníci podujatia sa budú môcť zapojiť do súťaže o atraktívne ceny. Stačí navštíviť uvedené múzeá a galérie a zozbierať najmenej 4 pečiatky. Zlosovacie kartičky budú k dispozícii vo všetkých zúčastnených inštitúciách. Podujatie pre širokú verejnosť. Vstup voľný.Zdroj: www.nisys.skPridať komentár

Bezpečnostný kód
Obnoviť