Svetový deň vody 2017: 22. marca na Svätoplukovom námestí v Nitre

Motto pre tento rok je „Waste Water“ (Odpadová voda)

Svetový deň vody oslávime aj tento rok v Nitre. Na Svätoplukovom námestí sa bude dňa 22. marca 2017 konať podujatie od 9:00 do 12:00 hod.

Pracovníci laboratórií ZsVS, a.s. budú vykonávať bezplatné orientačné vyšetrenie prinesených vzoriek vody z lokálnych zdrojov (studní) v ukazovateli dusičnany a tvrdosť vody.

Na vyšetrenie je potrebné priniesť cca. ¼ l vody v čistej polyetylénovej fľaši opláchnutej odoberanou vodou. Pred samotným odberom vody je potrebné nechať vodu odtiecť, aby sa v potrubí vymenila za čerstvú a nebola zakalená. Návštevníci zároveň môžu získať odborné informácie, kedy je voda vhodná na pitné účely.

Vystavená bude monitorovacia technika, predvedené budú praktické ukážky jej použitia. V spolupráci so základnými školami bude aj tento rok vyhlásená výtvarná súťaž na témy „Čistej vody v prírode “ (I. stupeň ZŠ) a Odpadovej vody (II. stupeň ZŠ).

Najkrajšie kresby a maľby budú vyhodnotené a ocenené zaujímavými cenami priamo počas akcie. Zároveň sa žiaci budú môcť zapojiť do literárnej súťaže „Pitná voda.“ Pre deti bude pripravený pestrý program, zábavné súťaže a množstvo zaujímavých odmien.Zdroj: Nitralive.sk, ZsVs, a.s., www.nitra.skPridať komentár

Bezpečnostný kód
Obnoviť