Plán mestských podujatí v Nitre v roku 2017

Plán tradičných podujatí na rok 2017

27. 1. Mestský reprezentačný ples
21. 2. Svetový deň turistických sprievodcov
25. 2. Nitrianske fašiangy (18.ročník)
16. 3. - 6. 4. 44. Nitrianska hudobná jar
30. 3. Spomienková slávnosť – 72. výročie oslobodenia Nitry
7. 4. Čermáňske červené
9. 4. Sviatky jari
30. 4. - 28. 5. Medzinárodný organový festival Ars organi (10.ročník)
Apríl - máj Nitrianske univerzitné dni
7. 5. Spomienková slávnosť – Ukončenie II. svetovej vojny
13. - 14. 5. Deň matiek
19. 5. Welcome Summer
20. 5. Noc múzeí a galérií
26. - 28. 5. Svätourbanské zoborské slávnosti
28. 5. Jesus Christ Superstar
1. - 4. 6. Drumpoint Slovakia 2017 – Medzinárodný festival bubnov a perkusií
2. - 3. 6. Festival chutí Nitrianskeho kraja
2. 6. - 10. 9. Nitrianske kultúrne leto
3. 6. Alexandrovci na Amfiteátri
4. 6. Medzinárodný deň detí
6. - 9. 6. Festival Stretnutie, setkání, spotkanie, találkozás (19.ročník)
9. 6. Noc kostolov
11. 6. - 2. 7. Medzinárodný festival sakrálnej hudby Musica sacra (27.ročník)
24. 6. Elán na Amfiteátri
25. 6. Piknik pri Dražovskom kostolíku
4.-5. 7. Nitra, milá Nitra... Pribinove a Cyrilo-metodské slávnosti
18. - 20. 8. Chrenovské stánky – Dožinkové slávnosti (11.ročník)
26. 8. Janíkovský ohnivák (11.ročník)
1.-3. 9. Klokočinský jarmok (16.ročník)
9. 9. Burčiakové slávnosti
10. 9. Podzoborské vinobranie (13.ročník)
september Dni európskeho kultúrneho dedičstva
22. - 27. 9. Divadelná Nitra (26.ročník)
2. - 6. 10. Agrofilm (33.ročník)
5. - 26. 10. Nitrianska hudobná jeseň (12.ročník)
október Mesiac úcty k starším
16. 11. Slávnostné zhromaždenie k 17.novembru
1. - 22. 12. Vianočná Nitra
3. 12. 2017 Mikuláš 2017
31. 12. 2017 Silvester 2017Zdroj: Newsletter Mesta Nitry


Sponzor spravodajstva