Doprava

Aktuálna mapa dopravy v Nitre

Mapa zobrazuje informácie z navigácie Waze.Nedostatky na moste Chrenová


Nutné úpravy Cabajskej ulice


Križovatky na Južnom obchvate Nitry


Obchvat Nitry a jeho problémy


Nový most "Chrenová" - riešenie dopravy


Chybné značenie Severného obchvatu Nitry


Nehodovosť, intenzita dopravy v Nitre