Tabáň - kontroverzný návrh riešenia dopravy

Ako bude riešená doprava pri zámere výstavby polyfunkčného objektu Tabáň

Príchodom automobilky sa v našom meste roztrhlo vrece s developerskými projektami. Jedným z významných projektov, ktoré sa majú v krátkom čase realizovať je polyfunkčný objekt Tabáň (Townhill Nitra).

Polyfunkčný komplex bude pozostávať zo šiestich obytných blokov, administratívnej časti a súvisiacej infraštruktúry. Bude umiestnený v priestore ohraničenom ulicami Štúrova, Piaristická a Palánok. V súčasnosti prebieha proces posudzovania vplyvu projektu na životné prostredie. Súčasťou predloženej dokumentácie je aj kapacitné posúdenie. Účelom dopravno-inžinierskeho posúdenia je vyhodnotenie vplyvov na dopravu na priľahlej komunikačnej sieti, najmä na Štúrovej ulici. Spracovateľ posúdenia v ňom uvádza, že jeho súčasťou je zistenie možných nedostatkov v navrhovanom riešení organizácie dopravy a návrh opatrení na ich odstránenie tak, aby v ďalšom stupni projektovej prípravy stavby už nevzniklo riziko nutnosti úpravy základnej filozofie riešenia, ktorá bude fixovaná znením predmetnej dokumentácie. Inak povedané navrhované riešenie dopravy by malo byť záväzné pre ďalšie stupne povoľovacieho procesu.


Ako bude riešená doprava zámeru?

1. Parkovanie

Parkovanie vozidiel obyvateľov a návštevníkov objektu je plánované v podzemných garážach. Vstup do garáží bude z novovytvorenej komunikácie Hornotabánska, ktorá bude tvoriť spojnicu medzi ulicami Palánok a Piaristická. Kapacita garáži bude 483 parkovacích miest. Skutočná potreba parkovacích miest môže byť vyššia. Pri výpočte potrebného počtu parkovacích miest sa okrem iného berie v úvahu rozloha jednotlivých bytov. Pri jedno resp. dvojizbovom byte (do 60 M2) – 1 miesto/byt, pri trojizbovom (60-90 m2) – 1,5 miesta/byt, pri byte nad 90 m2 – 2 miesta/byt a pri apartmáne – 1 miesto. Práve posledný ukazovateľ bol šikovne využitý. V predloženom zámere je uvažovaných až 84 apartmánov, z toho 49 má byť dvojizbových, 31 trojizbových a 4 štvorizbové, pričom ako som už písal na jeden apartmán pripadá jedno parkovacie miesto. Okrem toho v zmysle územného plánu je na Piaristickej ulici a na Palánku plánované popri ceste parkovanie, ktoré však nebude realizované.

2. Organizácia dopravy

Cieľom kapacitného posúdenia je taktiež navrhnúť organizáciu dopravy, ktorá bude bezpečná a plynulá po dobu nasledujúcich desať rokov. V predmetnom kapacitnom posúdení boli riešené tri križovatky Štefánikova – Štúrova (pri Mlynoch), Štúrova – Damborského – Piaristická (pri súde) a Štúrova – Cintorínska – Palánok (pri dome služieb). Podkladom pre posúdenie boli údaje získané z cestnej svetelnej signalizácie a resp. dopravným prieskumom. Údaje zo signalizácie sa získavajú prostredníctvom snímačov zabudovaných vo vozovke, ktoré sú však v mnohých prípadoch nefunkčné, čo malo za následok, že pri spracovaní posúdenia boli použité neúplne resp. nesprávne údaje. Na základe kapacitného posúdenia spracovateľ skonštatoval, že zámer zásadným spôsobom neovplyvní dopravu na križovatkách a ďalších desať rokov sú križovatky z hľadiska intenzity dopravy vyhovujúce. Každý, kto pozná alebo zažil dopravnú špičku v tomto úseku, si úsudok o správnosti uvedeného konštatovania môže urobiť sám. Okrem uvedeného spracovateľ navrhol na križovatke Piaristická – Štúrova – Damborského zriadenie cestnej svetelnej signalizácie a pruhy pre odbočenie vľavo s dĺžkou 45 m, a to napriek skutočnosti, že už v súčasnosti je ich dĺžka okolo 70 m. Je to spôsobený skutočnosťou, že pri stanovení ich dĺžky spracovateľ nepostupoval v súlade s príslušnou normou. Ak by tak urobil, zistil by, že dĺžka pruhov by mala byť okolo 80 m, čo je však viac ako je vzájomná vzdialenosť križovatiek. Taktiež navrhol zaviesť obojsmernú premávku na Palánku a zriadenie pruhu pre ľavé odbočenia na Štúrovej v smere od okružnej križovatky, pričom navrhované opatrenia negatívnym spôsobom ovplyvnia priepustnosť križovatky Štúrova – Cintorínska.

Ak riešime dopravu v centre mesta, nemôžeme zabudnúť na cyklodopravu. V súčasnosti je často počuť, ako je dôležitý rozvoj cyklistickej dopravy ako udržateľného spôsobu dopravy. Spracovateľ posúdenia však vôbec s ňou neuvažuje, a to napriek tomu, že v územnom pláne a v koncepcii cyklistickej dopravy je na Štúrovej ulici priamo pred objektom plánovaná cestička pre cyklistov.

Na všetky tieto nedostatky som upozorňoval v rámci pripomienkového konania. Žiaľ u zúčastnených strán som veľkú podporu nenašiel a kapacitné posúdenie prešlo do ďalšieho kola. Napriek tomu zastávam názor, že v ďalšom stupni projektovej dokumentácie je potrebné opätovne vykonať kapacitné posúdenie križovatiek, navrhnúť také opatrenia, ktoré zlepšia súčasnú situáciu a samozrejme je potrebné zachovať územnú rezervu pre cestičku pre chodcov a cyklistov.

Na záver sa vrátim na začiatok a zopakujem dôvody spracovania kapacitného posúdenia citujem „aby v ďalšom stupni projektovej prípravy stavby už nevzniklo riziko nutnosti úpravy základnej filozofie riešenia, ktorá bude fixovaná znením predmetnej dokumentácie“. Napriek snahe to riziko pravdepodobne vzniklo, a navrhované riešenie je potrebné zmeniť.

Dopravno-kapacitné posúdenie a moje pripomienky nájdete na webe eia.enviroportal.sk


Autor kapacitného posúdenia navrhuje na Štúrovej ulici pruh pre ľave odbočenie do Cintorínskej a Piaristickej ulice o dĺžke 45m pričom súčasná dĺžka je okolo 70m.

Tabáň dopravné posúdenie

Tabáň dopravné posúdenieZdroj: Nitralive.skKomentáre  

+14 # Popelec 2018-01-25 22:53
Riešenie hodné Smart City.
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
+4 # karirohož SIEŤ 2018-01-29 08:57
Skôr by sa dalo povedať, že Smart MsÚ.
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
+3 # johnnysp29 2018-01-26 08:18
A čo takto zrušiť odbočenie doľava na piaristickú.
Aj tak je tam problém odbočiť.
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
-2 # Michal Šimonek 2018-01-26 08:31
Bude semafór.
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
+3 # johnnysp29 2018-01-26 10:47
Tak to je teda nápad, kristepane.
Už vedieme v počte kruhových objazdov.
Čochvíľa budeme aj v počte semafórov.

Také riešenie ako vidím na tom obrázku je doslova arogantné, diktatúra investorom.
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
+3 # Michal Šimonek 2018-01-26 10:59
Ja by som však chcel poukázať ešte na fakt, že zbytočne budeme riešiť len okolie Tabáne, keď je problém aj v tranzite cez centrum a chýbajúcich cestách v Nitre. Pokiaľ bude všetko jazdiť cez centrum, Štúrovej nepomôže nič. Viem, že mesto tlačí na vylúčenie nákladnej dopravy z centra, proti je však KDI. Aspoň také info som mal naposledy.
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
+12 # johnnysp29 2018-01-26 11:50
Obchvat a vylúčenie ND z centra je logická , nazvem to úvaha.
Lebo od reality to má tak ďaleko, ako Nitra k normálnemu primátorovi.
Budeme posledné mesto na Slovensku kadiaľ jazdia kamióny priamo cez centrum 300m od pešej zóny.
CHORÉ.
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
-2 # CCC 2018-01-26 16:50
A kadeže by si chcel tie kamiony poslať?
Treba postavať obchvat a na to nie sú peniaze.
Treba si zobrať dalšie a dalšie úvery a predať aj ten posledný "zbytočný " majetok mesta. Potom nám bude sveta žiť.
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
+1 # johnnysp29jehlupak 2018-01-26 15:57
asi si nikdy nebol mimo Slovenska,ze. Kruhovy je to najlepsie riesenie. Chod sa pozriet do UK. Hlupak
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
+1 # johnnysp29 2018-01-27 03:50
Máš dobrý nick 8)
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
+5 # barbus 2018-01-27 17:44
Tak tak, kruháč robí dopravu plynulou, jasné že množstvo aut nezmení. Ale ak trulkovia na meste budú riešiť, značiť, opravovať a upravovať cesty v Nitre tak ako doteraz, boh nás opatruj.
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
+13 # MUDrlant 2018-01-26 09:36
Mesto a príslušné úrady ako vždy zrazilo opätky pred investorom.
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
+3 # Jožko zo SMERu 2018-01-28 18:51
Nebolo to zadarmo :-)
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
+6 # brčo 2018-01-26 12:19
"...spracovateľ skonštatoval, že zámer zásadným spôsobom neovplyvní dopravu na križovatkách a ďalších desať rokov sú križovatky z hľadiska intenzity dopravy vyhovujúce."
Doprava, jej intenzita už v súčasnosti nevyhovuje, resp. je nadmerná v danej lokalite a nieto ešte po zrealizovaní tejto "fantastickej" investície - to musí vidieť každý kto tadiaľ prechádza počas dňa, najmä špičiek, každý laik. Píše o posúdení v dobe najbližších 10 rokov, počas ktorých sa bude realizovať ďalšia veľká investícia, ktorá "vyprodukuje" nové zintenzívnenie dopravy - investícia Inpeku/Orbis. Aj toto bolo zohľadnené?
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
+3 # johnnysp29 2018-01-26 12:46
Nože menuj spracovateľa.
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
0 # IVANHOEVONNITRA 2018-01-26 14:44
Na nepriaznivý dopad na dopravu, som okrem iného poukazoval vo svojej petícii, proti Townhill. Je preto zarážajúce, koľkým Nitrančanom je ľahostajný osud ich mesta. Možno tak súdiť s počtu podpisov signatárov predmetnej petície. mayjú ešte mopžnosť to napraviť, svojim podpisom. :-x
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
-11 # dlhy 2018-01-26 16:46
Podal si námietky v stavebnom konaní?
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
+5 # FUGAZZI 2018-01-28 18:40
Pán poslanec, a kde to bolo vyvesené na tabuli pred MsÚ? Zo zadnej strany, ako obvykle pri háklivých veciach?
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
+3 # Báči-NR 2018-01-28 22:22
A ty si tam načo ?
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
+3 # peter ... 2018-01-26 16:59
veď keď si kúpia byt v centre mesta ty čo aj tam pracujú v okolí centra ta to bude prínos lebo budú chodiť peši, a ty čo pracujú na okraji tak predsa nebude preplácať byt v centre ale si kúpi lacnejší na sídlisku.
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
-2 # heya 2018-01-28 19:22
wow nadherna logika - a co ak jeden z domacnosti pracuje v meste a jeden mimo? Kde si kupia byt? co ak si niekto kupi byt podlaa toho, kolko ma penazi alebo podlaa velkosti a lokalita bude druhorada? Co ak niekto kupuje byt podla toho, ze ma v blizkosti napr. skolyy pre deti`? Alebo rodicov a ine zazemie? Taku hlupost, ze ludi si v dnesnej dobe, ked je byvanie velmi drahe a je ho malo, mozu vyberat, som uz davno nepocula. Pretoze vsade na svete byvaju ludia 10 min. od prace a preto nikde neexistuju zapchy. :o
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
0 # Peter... 2018-01-29 18:07
Tvrdiť že je ho malo bývania ale protestovať proti výstavbe tak to robia len čo byty prenajímajú alebo chcú nejaký predať a boja sa že ubudnú nájomcovia alebo málo stupne cena čím je väčšia ponúka dúfam že to má logiku
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
+4 # Martin21 2018-01-26 15:05
Takže namiesto riešenia katastrofálnej a neudržateľnej situácie s dopravou v meste vychádzame v ústrety developerom, ktorých projekty dopravnú situáciu ešte viac zhoršia. To musí byť jasné snáď každému okrem "spracovateľa". O architektonicke j stránke projektu ani nehovorím, oproti tej opache pripomínajúcej moderné zariadenie pre výkon trestu odňatia slobody je aj susediace Tesco celkom pekná stavba. Naozaj by ma zaujímalo, kto bude ochotný kúpiť byt na tak rušnom, dopravne predimenzovanom a stiesnenom mieste. Ceny uverejnené zatiaľ síce nie sú, ale predpokladám, že cena trojizbového bytu sa vyrovná alebo prevýši cenu domu s pozemkom v bezprostrednom okolí NR.
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
+1 # Michal Šimonek 2018-01-26 15:30
Pozri sa na to tak, že každý má iné preferencie, ináč by v centrách miest byty neboli nie? Parkovacie miesta budú v podzemí, keď bude byt smer Piaristická, alebo izby smer dnu tak to bude v pohode. Vlastná skúsenosť :-) Ono nie je výhra bývať za mestom v dome a stáť v zápche.
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
+6 # CCC 2018-01-26 16:47
Ale nie je ani výhra bývať v meste a stáť v zápche. :D
Keďže cyklo a iné sa ani neuvažuje v našom smart :/
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
+3 # Hurvinek 2018-01-26 15:13
Ja len zapolemizujem že aj po vylúčení tranzitu sa veľa nezmení lebo to všetko prúdi v rámci Nitry
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
+18 # STOP DVONCOVI 2018-01-26 15:54
Na vsetko toto treba mysliet ked si tu budeme volit noveho primatora. Ryba smrdi od hlavy :-x
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
+1 # Jožko zo SMERu 2018-01-28 18:49
Môžte si chcieť zvoliť nového primátora, ale ľudia aj tak opäť zvolia mňa.
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
-1 # Báči-NR 2018-01-28 22:24
KARMA !!!
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať

Pridať komentár

Bezpečnostný kód
Obnoviť