ARRIVA zmodernizovala prímestské autobusy v Nitrianskom kraji a je pripravená aj na modernizáciu mestskej dopravy v Nitre

V meste Nitra prepraví ARRIVA počas bežného pracovného dňa 50 tisíc cestujúcich

Nitra, 8. decembra 2016 – ARRIVA prepraví v Nitre a Nitrianskom samosprávnom kraji v roku 2016 takmer 40 miliónov cestujúcich. Spoločnosť už v tomto roku obnovila štvrtinu autobusov a aj v budúcom roku chce pokračovať v rozsiahlych investíciách a modernizácii autobusov v prímestskej doprave. Okrem toho chce v prvej polovici roka 2017 predstaviť v spolupráci s mestom Nitra prvý funkčný model zdieľania bicyklov ako súčasti mestskej verejnej dopravy na Slovensku. ARRIVA rozvíja spolu s autobusovou dopravou aj vlakovú. Obyvateľom Nitry a okolia zabezpečí už od decembra 2016 prvé priame spojenie Nitry s Trenčínom a Prahou. O vlaku do Prahy sme písali v v tomto článku

„Mestskú a prímestskú dopravu v Nitre prevádzkujeme už temer 70 rokov. Obyvatelia Nitrianskeho kraja nás poznajú. Mnohých už dlhé roky vozia tí istí skúsení vodiči a vďaka tomu môžeme povedať, že našich cestujúcich a ich potreby poznáme. Vieme, že jedinou možnosťou, ako môže verejná doprava konkurovať individuálnej automobilovej doprave, je jej bezpečnosť, dochvíľnosť a pohodlnosť. Aj preto sme už v tomto roku výrazne zmodernizovali vozový park na prímestských linkách v Nitrianskom samosprávnom kraji a plánujeme v tom pokračovať aj v budúcom roku. V novej zmluve na zabezpečenie prímestskej dopravy sme sa zaviazali, že zdvojnásobíme počet nízkopodlažných autobusov, zavedieme do autobusov WiFi, väčšina bude klimatizovaná a ich priemerný vek klesne pod 8 rokov. Na podobnú modernizáciu a skvalitnenie ponuky pre cestujúcich sme pripravení aj v nitrianskej mestskej autobusovej doprave,“ povedal László Ivan, generálny riaditeľ spoločností ARRIVA na Slovensku.

ARRIVA v tomto roku uspela v prvom medzinárodnom tendri na prímestskú autobusovú dopravu na Slovensku, ktorý prebehol práve v Nitrianskom samosprávnom kraji. Súčasťou požiadaviek tendra bola aj rozsiahla modernizácia autobusov a pokračovanie v nasadzovaní inteligentných riešení v doprave. Spoločnosť investovala v Nitrianskom kraji vyše 20 miliónov eur, vďaka čomu bola obnovená už štvrtina vozidlového parku, zvýšil sa počet klimatizovaných autobusov o 57 %, nízkopodlažných autobusov o 109 % a znížil sa ich priemerný vek o 36 %. ARRIVA zároveň zvýšila počet elektronických informačných tabúľ o 88 % a WiFi v autobusoch o 13,5 %. Ako povedal L. Ivan, ARRIVA je pripravená ďalej modernizovať verejnú dopravu na Slovensku a spolu s mestami a regiónmi zavádzať inovatívne inteligentné riešenia akými sú napríklad Bike Sharing (zdieľanie bicyklov) či rôzne mobilné aplikácie a informačné a komunikačné systémy. Tie by mali v budúcnosti prispieť k lepšej koordinácii rôznych druhov dopravy – autobusov, vlakov, bicyklov a zvýšiť tak atraktivitu verejnej dopravy pre cestujúcich.

„ARRIVA si uvedomuje svoju zodpovednosť lídra odvetvia a je pripravená ďalej investovať do rozvoja a inovácií v doprave. V meste Nitra dosahujeme výnimočné výsledky a Nitra je jeden z tých dopravných systémov, kde počet cestujúcich verejnou dopravou neklesá, naopak, v tomto roku sme zaznamenali mierny nárast. Aj v meste Nitra sme – rovnako ako v celom Nitrianskom kraji – pripravení rozsiahlo investovať do ďalšieho rozvoja dopravy. Týka sa to predovšetkým nových autobusov na klasický, elektrický a CNG pohon, inteligentných zastávok a online infraštruktúry,“ zdôraznil L. Ivan. Podľa jeho slov chce ARRIVA prispieť k zavádzaniu inteligentných, tzv. SMART riešení vo verejnej doprave. „Spolu s predstaviteľmi mesta Nitra sme už pokročili v rokovaní o zavedení prvého funkčného modelu zdieľania bicyklov ako súčasti mestskej verejnej dopravy na Slovensku. Predstavili sme tiež mobilnú aplikáciu ARRIVA – Radosť cestovať, vďaka ktorej majú naši cestujúci možnosť vyjadriť svoj názor na úroveň a kvalitu nami poskytovaných služieb online, ešte počas jazdy,“ dodal L. Ivan.

V meste Nitra prepraví ARRIVA počas bežného pracovného dňa 50 tisíc cestujúcich. Spoločnosť prevádzkuje v meste 27 celoročných liniek mestskej dopravy a jednu sezónnu tzv. Cyklobus. V pracovných dňoch zabezpečuje 89 autobusov ARRIVA viac ako 1 300 spojov a ročne najazdia temer 4 milióny kilometrov. Mestské zastupiteľstvo v tomto roku schválilo predĺženie zmluvy so spoločnosťou o tri roky. „Na základe našich dlhoročných skúseností vieme, že mestská doprava v Nitre môže byť ešte kvalitnejšia. Je však potrebná obnova vozidlového parku a budovanie inteligentných zastávok. Za úvahu stojí aj vyhradenie jazdných pruhov pre autobusy tam, kde je to možné a vytváranie interaktívnych križovatiek tak, aby bola mestská doprava plynulejšia a stala sa vhodnou alternatívou k autám,“ povedal generálny riaditeľ ARRIVA NITRA Juraj Kusy.Zdroj: ARRIVAPridať komentár

Bezpečnostný kód
Obnoviť